Dokument & lagar (106 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2016:24 utredningen, se dir. 2016:113 och dir. 2017:121

2016 års sjölagsutredning Ju 2016:24 Beteckning Ju 2016:24 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:113 och dir. 2017:121 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-12-22

Kommittéberättelse Ju 2016:23 utredningen, se dir. 2016:115, dir. 2017:131 och dir. 2018:52

Blåljusutredningen Ju 2016:23 Beteckning Ju 2016:23 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:115, dir. 2017:131 och dir. 2018:52 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-12-22

Kommittéberättelse Fi 2016:15 kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13

Riksbankskommittén Fi 2016:15 Beteckning Fi 2016:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt

2016-12-22

Kommittéberättelse U 2016:07 utredningen, se dir. 2016:116 och dir. 2017:93

Utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk U 2016:07 Beteckning U 2016:07 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-03-26 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:116

2016-12-22

Kommittéberättelse Ju 2016:J uppdraget, se PM dnr Ju2016/09219/LP

Överväga nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare Ju 2016:J Beteckning Ju 2016:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-21 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju2016/09219/LP Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2017. Sammansättning

2016-12-21

Kommittéberättelse Ku 2016:06 kommittén, se dir. 2016:111, dir. 2017:73 och dir. 2018:4

Parlamentariska public service-kommittén Ku 2016:06 Beteckning Ku 2016:06 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-04-02 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-20 Direktiv för kommittén, se dir. 2016:111, dir. 2017:73 och dir. 2018:4 Lokal Uppdraget är därmed

2016-12-20

Kommittéberättelse A 2016:E uppdraget, se dnr A2016/00000/SV

Uppdrag om lån till körkort för arbetslösa A 2016:E Beteckning A 2016:E Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2017-02-23 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-16 Direktiv för uppdraget, se dnr A2016/00000/SV Lokal Uppdraget ska slutrapporteras den 31 maj 2017. Sammansättning

2016-12-16

Kommittéberättelse S 2016:14 utredningen, se dir. 2016:109

Utredningen om Gröna obligationer Fi 2016:14 Beteckning S 2016:14 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-12-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 december 2016. Sammansättning Särskild utredare: Andersson, Mats, fr.o.m. 2016-12-14

2016-12-14

Kommittéberättelse Fi 2016:14 utredningen, se dir. 2016:109

Utredningen om Gröna obligationer Fi 2016:14 Beteckning Fi 2016:14 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-03-26 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2016-12-14

Kommittéberättelse S 2016:10 utredningen, se dir. 2016:108 och dir. 2017:36

Utredningen om inrättandet av en jämställdhetsmyndighet S 2016:10 Beteckning S 2016:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-23 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:108 och dir. 2017:36 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2016-12-14

Kommittéberättelse Fö 2016:02 utredningen, se dir. 2016:110

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Fö 2016:02 Beteckning Fö 2016:02 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-12-14

Kommittéberättelse S 2016:09 utredningen, se dir. 2016:104

Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet S 2016:09 Beteckning S 2016:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:104 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2016-12-08

Kommittéberättelse Ku 2016:05 utredningen, se dir. 2016:102

Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner Ku 2016:05 Beteckning Ku 2016:05 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2018-03-28 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:102 Lokal Uppdraget är

2016-12-01

Kommittéberättelse Fö 2016:01 utredningen, se dir. 2016:103

Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga Fö 2016:01 Beteckning Fö 2016:01 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-03-22 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:103 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2016-12-01

Kommittéberättelse A 2016:D uppdraget, se dnr A2016/02267/SV

Översyn av förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar A 2016:D Beteckning A 2016:D Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2017-02-23 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-28 Direktiv för uppdraget, se dnr A2016/02267/SV Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 31 augusti 2017. Sammansättning

2016-11-28

Kommittéberättelse Ju 2016:22 utredningen, se dir. 2016:100

Utredningen om en utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Ju 2016:22 Beteckning Ju 2016:22 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:100 Lokal Uppdraget är därmed

2016-11-24

Kommittéberättelse Fi 2016:13 utredningen, se dir. 2016:98

Digitaliseringsrättsutredningen Fi 2016:13 Beteckning Fi 2016:13 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-26 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:98 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2016-11-24

Kommittéberättelse S 2016:08 utredningen, se dir. 2016:99

Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende S 2016:08 Beteckning S 2016:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-23 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:99 Lokal Uppdraget är därmed

2016-11-24

Kommittéberättelse S 2016:07 utredningen, se dir. 2016:95 och dir. 2018:76

Läkemedelsutredningen S 2016:07 Beteckning S 2016:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:95 och dir. 2018:76 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2016-11-17

Kommittéberättelse Ku 2016:04 utredningen, se dir. 2016:93

Konstnärspolitiska utredningen Ku 2016:04 Beteckning Ku 2016:04 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-04-02 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:93 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2016-11-17