Dokument & lagar (1 100 träffar)

Riksdagsskrivelse 2008/09:39

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:39 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2008/09:SoU11 Ändring i patientdatalagen 2008:35 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 november 2008 Per Westerberg Ulf

2008-11-14 11:41:02

Riksdagsskrivelse 2008/09:39 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:38

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:38 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2008/09:SoU3 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 november 2008 Per Westerberg Ulf

2008-11-14 11:41:02

Riksdagsskrivelse 2008/09:38 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:182

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:182 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU5 Dricksvattenförsörjning beredskap för stora kriser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 februari 2009 Birgitta Sellén Ulf

2009-02-26 17:44:04

Riksdagsskrivelse 2008/09:182 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:181

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:181 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU14 Riksdagsordningsfrågor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 februari 2009 Birgitta Sellén Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2008/09:180 till

2009-02-26 17:44:04

Riksdagsskrivelse 2008/09:181 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:180

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:180 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU14 Riksdagsordningsfrågor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 februari 2009 Birgitta Sellén Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2008/09:181 till

2009-02-26 17:44:03

Riksdagsskrivelse 2008/09:180 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:179

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:179 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2008/09:TU8 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 februari 2009 Birgitta Sellén Ulf

2009-02-26 17:44:03

Riksdagsskrivelse 2008/09:179 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:178

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:178 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU6 Yrkeshögskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 februari 2009 Birgitta Sellén Ulf

2009-02-26 17:44:02

Riksdagsskrivelse 2008/09:178 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:177

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:177 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU34 Kredit till Island får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2009 Birgitta Sellén Per

2009-02-26 10:49:07

Riksdagsskrivelse 2008/09:177 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:176

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:176 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2009 Birgitta Sellén Per

2009-02-26 10:49:07

Riksdagsskrivelse 2008/09:176 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:175

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:175 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU27 Ökade möjligheter till skatteanstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2009 Birgitta Sellén Per

2009-02-26 10:49:06

Riksdagsskrivelse 2008/09:175 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:174

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:174 Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU4 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2009 Birgitta Sellén Per

2009-02-27 10:45:01

Riksdagsskrivelse 2008/09:174 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:173

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:173 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU18 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2009 Birgitta Sellén Per

2009-02-27 10:45:01

Riksdagsskrivelse 2008/09:173 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:172

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:172 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2008/09:SoU9 Vårdval i primärvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2009 Birgitta Sellén Per

2009-02-27 10:45:00

Riksdagsskrivelse 2008/09:172 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:42

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:42 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU8 Ändring i lagen om elcertifikat får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 november 2008 Per Westerberg Ulf

2008-11-14 11:41:03

Riksdagsskrivelse 2008/09:42 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:41

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:41 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU7 Dataskyddsrambeslutet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 november 2008 Per Westerberg Ulf

2008-11-14 11:41:03

Riksdagsskrivelse 2008/09:41 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:40

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:40 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU5 Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 november 2008 Per Westerberg Ulf

2008-11-14 11:41:02

Riksdagsskrivelse 2008/09:40 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:276

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:276 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU18 Forskarutbildning med profilering och kvalitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-10 16:50:08

Riksdagsskrivelse 2008/09:276 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:275

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:275 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU14 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-10 16:50:07

Riksdagsskrivelse 2008/09:275 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:274

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:274 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2008/09:AU9 Ändringar i arbetsmiljölagen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-10 16:50:07

Riksdagsskrivelse 2008/09:274 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:273

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:273 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU28 Riksrevisionens årsredovisning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-10 16:50:07

Riksdagsskrivelse 2008/09:273 (doc, 25 kB)