Dokument & lagar (34 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:164

Riksdagsskrivelse 2017/18:164 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU17 Vissa förslag om personlig assistans får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 februari 2018 Urban Ahlin Claes

2018-02-28

Riksdagsskrivelse 2017/18:164 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:164 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:5

Riksdagsskrivelse 2017/18:5 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU2 Vissa frågor om läkemedelsregistret får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 september 2017 Urban Ahlin Claes

2017-09-27

Riksdagsskrivelse 2017/18:5 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:5 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:136

Riksdagsskrivelse 2017/18:136 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU10 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 januari 2018 Urban Ahlin Claes

2018-01-17

Riksdagsskrivelse 2017/18:136 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:136 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:121

Riksdagsskrivelse 2017/18:121 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:121 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:121 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:30

Riksdagsskrivelse 2017/18:30 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU6 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:30 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:30 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:12

Riksdagsskrivelse 2017/18:12 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU4 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 oktober 2017 Urban Ahlin Claes

2017-10-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:12 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:12 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:11

Riksdagsskrivelse 2017/18:11 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU3 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik del 1 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 oktober 2017 Urban Ahlin Claes

2017-10-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:11 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:11 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:86

Riksdagsskrivelse 2017/18:86 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:86 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:86 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:85

Riksdagsskrivelse 2017/18:85 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU12 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:85 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:85 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:66

Riksdagsskrivelse 2017/18:66 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU11 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:66 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:66 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:355

Riksdagsskrivelse 2017/18:355 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU28 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2018 Urban Ahlin Claes

2018-06-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:355 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:355 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:293

Riksdagsskrivelse 2017/18:293 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU9 Hälso- och sjukvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-17

Riksdagsskrivelse 2017/18:293 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:293 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:188

Riksdagsskrivelse 2017/18:188 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU13 Socialtjänstfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:189 till

2018-03-21

Riksdagsskrivelse 2017/18:188 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:188 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:176

Riksdagsskrivelse 2017/18:176 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU18 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 5 under punkt 6 dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 mars 2018 Urban Ahlin Claes

2018-03-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:176 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:176 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:190

Riksdagsskrivelse 2017/18:190 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU14 Äldrefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 mars 2018 Urban Ahlin Claes

2018-03-21

Riksdagsskrivelse 2017/18:190 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:190 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:189

Riksdagsskrivelse 2017/18:189 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU13 Socialtjänstfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:188 till

2018-03-21

Riksdagsskrivelse 2017/18:189 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:189 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:187

Riksdagsskrivelse 2017/18:187 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU7 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 mars 2018 Urban Ahlin Claes

2018-03-21

Riksdagsskrivelse 2017/18:187 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:187 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:186

Riksdagsskrivelse 2017/18:186 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU19 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 mars 2018 Urban Ahlin Claes

2018-03-21

Riksdagsskrivelse 2017/18:186 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:186 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:406

Riksdagsskrivelse 2017/18:406 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU26 God och jämlik hälsa en utvecklad folkhälsopolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2018 Urban Ahlin Claes

2018-06-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:406 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:406 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:389

Riksdagsskrivelse 2017/18:389 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU25 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2018 Urban Ahlin Claes

2018-06-13

Riksdagsskrivelse 2017/18:389 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:389 (pdf, 53 kB)
Paginering