Dokument & lagar (259 träffar)

Departementsserien 2008:87

Ds 2008:87 En ny Luganokonvention Justitiedepartementet Ds 2008:87 En ny Luganokonvention Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2009-01-01

Departementsserien 2008:87 (pdf, 1671 kB)

Departementsserien 2008:86

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 1 Promemorians lagförslag.7 1.1Förslag till lag om betalningsansvar vid obehöriga transaktioner 7 1.2Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen 1992:8309 2 Ärendet.11 3 Betaltjänstdirektivet 13 4 Genomförande av direktivet avseende obehöriga transaktioner

2009-01-01

Departementsserien 2008:86 (pdf, 513 kB)

Departementsserien 2008:85

Ds 2008:85 Den enskildes val av rättsligt biträde Justitiedepartementet 2008 Ds försätts A5.indd 2 2008-12-05 10:48:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-01-01

Departementsserien 2008:85 (pdf, 673 kB)

Departementsserien 2008:84

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.7 2 Författningsförslag 9 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken 9 2.2Förslag till lag om ändring i lagen 2002:329 om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen 17 3 Bakgrund till ärendet.19 4 Romstadgan och dess genomförande i Sverige 21 4.1 Översikt

2009-01-01

Departementsserien 2008:84 (pdf, 541 kB)

Departementsserien 2008:74

Ds 2008:74 Utvärdering av lagen om grupprättegång Justitiedepartementet 2008 Ds försätts A5.indd 2 2008-10-01 13:01:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-01-01

Departementsserien 2008:74 (pdf, 1771 kB)

Departementsserien 2008:60

Ds 2008:60 Utvecklingen av nationalstadsparken Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690

2009-01-01

Departementsserien 2008:60 (pdf, 354 kB)

Departementsserien 2008:59

Innehåll 1TU UT SammanfattningTU UT 5 2TU UT FörfattningsförslagTU UT 7 2TU 1UT FörslagTU till lag om ändring i lagen 2004:297 om bank- och finansieringsrörelseUT 7 2TU 2UT FörslagTU till lag om ändring i lagen 2004:298 om införande av lagen 2004:297 om bank- och finansieringsrörelseUT 10 3TU UT ÄrendetTU

2009-01-01

Departementsserien 2008:59 (pdf, 453 kB)

Departementsserien 2008:57

Ds 2008:57 Djurförbudsregister Jordbruksdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 1 Lagtext.7 1.1Förslag till lag om ändring i djurskyddslagen 1988:5347 1.2 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen 1980:10012 2 Ärendet och dess beredning 13 3 Gällande rätt 15 3.1 Djurskyddslagen 15

2009-01-01

Departementsserien 2008:57 (pdf, 487 kB)

Departementsserien 2008:54

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Den 11 oktober 2007 beslutade chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Beatrice Ask, att uppdra åt dåvarande kammarrättsrådet numera hovrättsrådet Kazimir Åberg att biträda departementet med att utarbeta en promemoria med överväganden av hur polisens behov av att

2009-01-01

Departementsserien 2008:54 (pdf, 315 kB)

Departementsserien 2008:53

Förord Regeringskansliet Justitiedepartementet uppdrog den 16 juni 2006 åt rättschefen Olle Abrahamsson att biträda Justitiedepartementet med att utreda frågor om anordnande av allmänna sammankomster på offentlig plats Ju 2006:I i enlighet med vad som närmare framgick av en till beslutet fogad promemoria daterad samma

2009-01-01

Departementsserien 2008:53 (pdf, 350 kB)

Departementsserien 2008:52

Ds 2008:52 Genomförande av ändringsdirektiv 2007/47/EG avseende vissa medicintekniska produkter Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2009-01-01

Departementsserien 2008:52 (pdf, 1705 kB)

Departementsserien 2008:50

Ds 2008:50 Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och Regeringsrätten Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2009-01-01

Departementsserien 2008:50 (pdf, 468 kB)

Departementsserien 2008:49

Innehåll 1TU UT ÄrendetTU och dess beredningUT 5 2TU UT InternationellTU rättslig hjälp och utbyte av uppgifter ur kriminalregisterUT.7 2TU 1UT InternationellaTU åtagandenUT 7 2TU 2UT SvenskaTU regler om internationell rättslig hjälp och utbyte av uppgifter ur kriminalregisterUT.9 3TU UT RambeslutetsTU

2009-01-01

Departementsserien 2008:49 (pdf, 449 kB)

Departementsserien 2008:47

Ds 2008:47 Etisk bedömning av nya metoder i vården Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690

2009-01-01

Departementsserien 2008:47 (pdf, 1196 kB)

Departementsserien 2008:42

Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder Ds 2008:42 Innehåll 1TU UT BakgrundTU UT 7 2TU UT RambeslutetsTU innehållUT 9 2TU 1UT Syfte,TU definitioner och behöriga myndigheterUT 9 2TU 2UT TillämpningsområdetU och kravet på dubbel straffbarhetUT

2009-01-01

Departementsserien 2008:42 (pdf, 739 kB)

Departementsserien 2008:37

Ds 2009:37 Nya avfallsregler Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel:

2009-01-01

Departementsserien 2008:37 (pdf, 1619 kB)

Departementsserien 2008:23

Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2009-01-01

Departementsserien 2008:23 (pdf, 1527 kB)

Departementsserien 2008:73

Ds 2008:73 Swedens third national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Swedish implementation of the obligations of the Joint Convention Ds 2008:73 Swedens third national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel

2008-12-19

Departementsserien 2008:73 (pdf, 5141 kB)

Svensk författningssamling 2008:1421

2008-12-18

Svensk författningssamling 2008:1420

2008-12-18