Dokument & lagar (171 träffar)

EU-nämndens dokument 2008/09:23499A

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2008/09 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som gäller

2009-09-30

Svensk författningssamling 2008:1421

2008-12-18

Svensk författningssamling 2008:1420

2008-12-18

Svensk författningssamling 2008:1407

2008-12-18

Svensk författningssamling 2008:1401

2008-12-18

Svensk författningssamling 2008:1380

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2008:1354

2008-12-11

Svensk författningssamling 2008:1338

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2008:1330

2008-12-11

Svensk författningssamling 2008:1328

2008-12-11

Svensk författningssamling 2008:1300

2008-12-04