Dokument & lagar (305 träffar)

Föredragningslista 2008/09:141

2008/09:141 Torsdagen den 10 september 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 3 september Avsägelse 2  Björn Hamilton m som ledamot i Riksrevisionens styrelse Anmälan om kompletteringsval 3  Tina Acketoft fp som suppleant i Riksrevisionens styrelse

2009-09-10

Föredragningslista 2008/09:141 (doc, 122 kB) Föredragningslista 2008/09:141 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:139

2008/09:140 Torsdagen den 3 september 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 20 augusti Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Fredrik Malm fp fr.o.m. i dag som statsrådsersättare för utbildningsminister Jan Björklund fp Därmed upphör Gulan

2009-09-03

Föredragningslista 2008/09:139 (doc, 156 kB) Föredragningslista 2008/09:139 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2008/09:138

2008/09:138 Torsdagen den 13 augusti 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena torsdagen den 18, måndagen den 22 och tisdagen den 23 juni 2  Anmälan om interpellationer 3  Anmälan om skriftliga frågor och svar Meddelande om namnändring 4  Emma Löfdahl Landberg

2009-08-13

Föredragningslista 2008/09:138 (doc, 152 kB) Föredragningslista 2008/09:138 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2008/09:137

2008/09:137 Tisdagen den 23 juni 2009 Kl. 09.00 Interpellationssvar Arbetsplenum tidigast kl. 11.00 Beslut efter debattens slut 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte Information från regeringen Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 17 juni Berättelse från Valprövningsnämnden

2009-06-23

Föredragningslista 2008/09:137 (doc, 123 kB) Föredragningslista 2008/09:137 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2008/09:136

2008/09:136 Måndagen den 22 juni 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena måndagen den 15 och tisdagen den 16 juni 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Anmälan om ersättare för statsråd 3  Emma Löfdahl Landberg fp som ersättare för statsrådet

2009-06-22

Föredragningslista 2008/09:136 (doc, 117 kB) Föredragningslista 2008/09:136 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2008/09:135

2008/09:135 Torsdagen den 18 juni 2009 Kl. 11.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 12 juni Svar på interpellationer Statsrådet Tobias Billström m 2  2008/09:563 av Kalle Larsson v Politiskt ansvar för återvändandearbetet i asylprocessen Tidigast kl 12.00

2009-06-18

Föredragningslista 2008/09:135 (doc, 101 kB) Föredragningslista 2008/09:135 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2008/09:134

2008/09:134 Onsdagen den 17 juni 2009 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 11 juni Avsägelser 2  Lars Leijonborg fp som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag 3  Alf Svensson kd som ledamot i riksdagen

2009-06-17

Föredragningslista 2008/09:134 (doc, 132 kB) Föredragningslista 2008/09:134 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:133

2008/09:133 Tisdagen den 16 juni 2009 Kl. 09.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Arbetsplenum 15.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 10 juni Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Om utsedda företrädare och ersättare i Europaparlamentet

2009-06-16

Föredragningslista 2008/09:133 (doc, 146 kB) Föredragningslista 2008/09:133 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:132

2008/09:132 Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 11.00 Arbetsplenum ingen votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet måndagen den 8 och tisdagen den 9 juni Anmälan om kompletteringsval 2  Jan Erik Ågren kd som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet under Liza-Maria Norlins

2009-06-15

Föredragningslista 2008/09:132 (doc, 132 kB) Föredragningslista 2008/09:132 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2008/09:131

2008/09:131 Fredagen den 12 juni 2009 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering Anmälan om kompletteringsval 1  Björn Lind s som suppleant i försvarsutskottet och socialförsäkringutskottet under Magdalena Streijfferts s ledighet fr.o.m. den 7 augusti 2009 t.o.m. den 15 februari 2010 Anmälan om inkommen faktapromemoria

2009-06-12

Föredragningslista 2008/09:131 (doc, 133 kB) Föredragningslista 2008/09:131 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:130

2008/09:130 Torsdagen den 11 juni 2009 Kl. 10.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 5 juni Avsägelse 2  Roland Bäckman s som suppleant i utbildningsutskottet Anmälan om kompletteringsval 3  Jan Emanuel Johansson s som

2009-06-11

Föredragningslista 2008/09:130 (doc, 125 kB) Föredragningslista 2008/09:130 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:129

2008/09:129 Onsdagen den 10 juni 2009 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Avsägelse 1  Jeppe Johnsson m som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 16 augusti 2009 Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 2  2008/09:35 Onsdagen den 20 maj Ärende för hänvisning till utskott Förslag Proposition 3  2008/09:200

2009-06-10

Föredragningslista 2008/09:129 (doc, 134 kB) Föredragningslista 2008/09:129 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2008/09:128

2008/09:128 Tisdagen den 9 juni 2009 Kl. 13.00 Bordläggningsplenum Ansökan om ledighet, m.m. 1  Magdalena Streijffert s fr.o.m. den 7 augusti 2009 t.o.m. den 15 februari 2010 Ersättare Björn Lind s Ärende för hänvisning till utskott Förslag EU-dokument 2  Meddelande från kommissionen Den finansiella tillsynen

2009-06-09

Föredragningslista 2008/09:128 (doc, 123 kB) Föredragningslista 2008/09:128 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2008/09:127

2008/09:127 Måndagen den 8 juni 2009 Kl. 11.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet måndagen den 1 juni Anmälan om kompletteringsval 2  Roland Bäckman s som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet Ansökan om ledighet, m.m. 3  Mikael Sandström m fr.o.m. den 15 september

2009-06-08

Föredragningslista 2008/09:127 (doc, 165 kB) Föredragningslista 2008/09:127 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2008/09:126

2008/09:126 Fredagen den 5 juni 2009 Kl. 14.00 Bordläggningsplenum Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 9 juni 1  Bordläggningsplenum kl. 13.00 har tillkommit. Tidigare aviserat interpellationssvar utgår. Meddelande om partiledardebatt 2  Onsdagen den 17 juni kl 9.00 Meddelande om

2009-06-05

Föredragningslista 2008/09:126 (doc, 128 kB) Föredragningslista 2008/09:126 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:125

2008/09:125 Måndagen den 1 juni 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena onsdagen den 20, måndagen den 25 och tisdagen den 26 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2008/09:512 av Peter Hultqvist s Den regionala utvecklingen 3  2008/09:527 av Monica

2009-06-01

Föredragningslista 2008/09:125 (doc, 162 kB) Föredragningslista 2008/09:125 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2008/09:124

2008/09:124 Tisdagen den 26 maj 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 19 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2008/09:507 av Lars U Granberg s God levnadsnivå 3  2008/09:513 av Marianne Berg v Socialtjänstens riskbedömningar i tvister

2009-05-26

Föredragningslista 2008/09:124 (doc, 141 kB) Föredragningslista 2008/09:124 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2008/09:123

2008/09:123 Måndagen den 25 maj 2009 Kl. 11.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena fredagen den 15 och måndagen den 18 maj Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan 2  Tisdagen den 26 maj Interpellationssvar börjar kl. 13.00. Kammaren gör denna dag inget uppehåll

2009-05-25

Föredragningslista 2008/09:123 (doc, 135 kB) Föredragningslista 2008/09:123 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:122

2008/09:122 Onsdagen den 20 maj 2009 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 10.00 Partiledardebatt Votering efter debattens slut i KrU9 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 14 maj Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Fredagen den 22 maj 2  Ev. interpellationssvar kl.

2009-05-20

Föredragningslista 2008/09:122 (doc, 153 kB) Föredragningslista 2008/09:122 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2008/09:121

2008/09:121 Tisdagen den 19 maj 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 13 maj Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Onsdagen den 20 maj 2  Votering kl. 9.00 och votering efter debattens slut

2009-05-19

Föredragningslista 2008/09:121 (doc, 166 kB) Föredragningslista 2008/09:121 (pdf, 26 kB)