Dokument & lagar (326 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM156 8753/09 ATO 35 COEST 135

FPM200809156 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM156 Förhandlingsmandat Euratom-Ryssland Miljödepartementet 2009-09-11 Dokumentbeteckning 8753/09 ATO 35 COEST 135 Proposal for a Council Decision for the negotiation of an Agreement between the European Atomic Energy Community and the Russian Federation

2009-09-14

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM156 8753/09 ATO 35 COEST 135 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM155 KOM (2009) 400

FPM200809155 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM155 Meddelande om 2009 års uppföljning av EU:s hållbarhetsstrategi Statsrådsberedningen 2009-09-11 Dokumentbeteckning KOM 2009 400 Hållbar utveckling som ett genomgående inslag i EU:s politik: 2009 års genomgång av Europeiska rådets strategi för hållbar

2009-09-11

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM155 KOM (2009) 400 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM154 KOM (2009) 324

FPM200809154 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM154 Vitbok Moderniserad IKT-standardisering i EU Vägen framåt Näringsdepartementet 2009-09-04 Dokumentbeteckning KOM 2009 324 Vitbok Moderniserad IKT-standardisering i EU Vägen framåt Sammanfattning IT-standardiseringen har förändrats drastiskt under det

2009-09-10

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM154 KOM (2009) 324 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM153 KOM(2009) 361

FPM200809153 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM153 Förordning om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen Näringsdepartementet 2009-09-08 Dokumentbeteckning KOM2009 361 Förslag till rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur

2009-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM153 KOM(2009) 361 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM152 KOM(2009) 385, SEK(2009) 1050

FPM200809152 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM152 Meddelande om mejerimarknaden 2009 Jordbruksdepartementet 2009-08-23 Dokumentbeteckning KOM2009 385 Meddelande från Kommissionen till Rådet Situationen på mejerimarknaden 2009 SEK2009 1050 Commission staff working document accompanying the communication

2009-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM152 KOM(2009) 385, SEK(2009) 1050 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM151 KOM (2009) 248, SEK(2009) 702, SEK(2009) 703, SEK(2009) 712

FPM200809151 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM151 EU:s strategi för Östersjöområdet Statsrådsberedningen 2009-08-19 Dokumentbeteckning KOM 2009 248 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om EU:s strategi för Östersjöområdet

2009-08-21

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM151 KOM (2009) 248, SEK(2009) 702, SEK(2009) 703, SEK(2009) 712 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM150 KOM (2009) 143

FPM200809150 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM150 Meddelande om icke-spridning av kärnvapen Miljödepartementet, Utrikesdepartementet 2009-08-05 Dokumentbeteckning KOM 2009 143 Meddelande om icke-spridning av kärnvapen Sammanfattning Kommissionen har beskrivit i ett särskilt meddelande till rådet och

2009-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM150 KOM (2009) 143 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM149 11647/09

FPM200809149 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM149 Rådsslutsatser om en strategi för stärkt stöd till brottsoffer i EU Justitiedepartementet 2009-08-04 Dokumentbeteckning 11647/09 Draft Conclusions of the Council of the European Union on a strategy concerning fulfilment of the rights of and improved

2009-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM149 11647/09 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM148 11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1

FPM200809148 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM148 Revidering av rådets beslut om ett europeiskt brottsförebyggande nätverk Justitiedepartementet 2009-08-04 Dokumentbeteckning 11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1 Rådets beslut om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet

2009-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM148 11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM147 KOM(2009) 273

FPM200809147 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM147 Meddelande om en EU-handlingsplan på CBRN-området Försvarsdepartementet 2009-08-03 Dokumentbeteckning KOM2009 273 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om att öka den kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära CBRN säkerheten

2009-08-03

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM147 KOM(2009) 273 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM146 KOM (2009) 277

FPM200809146 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM146 Förvaltning av Internet framtida åtgärder Näringsdepartementet 2009-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2009 277 Meddelande från kommissionen Förvaltning av Internet framtida åtgärder Sammanfattning Kommissionen vill bibehålla EU:s fokus på behovet av säkerhet

2009-07-30

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM146 KOM (2009) 277 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM145 KOM (2009) 293, KOM (2009) 294

FPM200809145 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM145 Inrättande av en europeisk byrå för förvaltning av gemensamma IT-system Justitiedepartementet 2009-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2009 293 Förslag om inrättande av byrå för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området med frihet, säkerhet

2009-07-29

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM145 KOM (2009) 293, KOM (2009) 294 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM144 KOM (2009) 301

FPM200809144 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM144 Partnerskapet EU-Afrika på transportområdet Näringsdepartementet 2009-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2009 301 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Partnerskapet EU Afrika Länka samman Afrika och Europa Stärkt samarbete på transportområdet.

2009-07-29

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM144 KOM (2009) 301 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM143 KOM(2009) 333, KOM(2009) 340

FPM200809143 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM143 Förslag till beslut om Progress mikrofinansieringsinstrument Arbetsmarknadsdepartementet 2009-07-28 Dokumentbeteckning KOM2009 333 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett EU-instrument för mikrokrediter för sysselsättning

2008-07-28

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM143 KOM(2009) 333, KOM(2009) 340 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM142 KOM (2009) 279

FPM200809142 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM142 Future of Transport en framtida europeisk transportpolitik Näringsdepartementet 2009-07-27 Dokumentbeteckning KOM 2009 279 Meddelande från kommissionen Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem Sammanfattning

2009-07-27

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM142 KOM (2009) 279 (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM141 KOM (2009) 327, KOM (2009) 326

FPM200809141 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM141 Undertecknande och ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi IRENAm.m. Näringsdepartementet 2009-07-22 Dokumentbeteckning KOM 2009 327 Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens undertecknande och provisoriska tillämpning

2009-07-22

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM141 KOM (2009) 327, KOM (2009) 326 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM140 KOM(2009)252 slutlig

FPM200809140 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM140 Framtida finansiell tillsyn i EU Finansdepartementet 2009-07-20 Dokumentbeteckning KOM2009252 slutlig European financial supervision Sammanfattning EU-kommissionen publicerade den 27 maj 2009 ett förslag till ändrad tillsynsstruktur för den finansiella

2009-07-20

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM140 KOM(2009)252 slutlig (doc, 98 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM139 KOM (2009) 275

FPM200809139 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM139 Förordning om importkvot för nötkött Jordbruksdepartementet 2009-07-16 Dokumentbeteckning KOM 2009 275 Förslag till rådets förordning för öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet Sammanfattning Den fleråriga s.k. hormontvisten

2009-07-21

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM139 KOM (2009) 275 (doc, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM138 COM(2009)263, SEC(2009) 765, SEC(2009) 766, SEC(2009) 767

FPM200809138 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM138 Utvärdering av Haagprogrammet Justitiedepartementet 2009-07-15 Dokumentbeteckning COM2009263 Justice, freedom and security in Europe since 2005: An Evaluation of the Hague programme and Action Plan SEC2009 765 Implementation Scoreboard SEC2009 766

2009-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM138 COM(2009)263, SEC(2009) 765, SEC(2009) 766, SEC(2009) 767 (doc, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM137 KOM (2009) 262

FPM200809137 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM137 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Justitiedepartementet 2009-07-15 Dokumentbeteckning KOM 2009 262 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Sammanfattning I meddelandet Ett område för frihet,

2009-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM137 KOM (2009) 262 (doc, 87 kB)