Dokument & lagar (211 träffar)

KU-anmälan 2008/09:35 (050-1434-2008/09) av Cecilia Wigström (fp)

Anmälare: Cecilia Wigström, riksdagsledamot FP Datum: 2009-01-30 Dnr: 050-1434-2008/09 Anmälan om förnyad granskning av f.d. utrikesminister Laila Freivalds agerande i samband med stängningen av en hemsida Konstitutionsutskottet anmälde i betänkande 2006/07:KU20 sin granskning av f.d. utrikesminister Laila Freivalds

2009-01-30

KU-anmälan 2008/09:35 (050-1434-2008/09) av Cecilia Wigström (fp) (pdf, 183 kB)

KU-anmälan 2008/09:34 (050-1423-2008/09) av Michael Hagberg (s)

Anmälare: Michael Hagberg, riksdagsledamot s Datum: 2009-01-30 Dnr: 050-1423-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av statsrådet Sven-Otto Littorins uppträdande i samband med interpellationsdebatter Fredagen den 16 januari stormade arbetsmarkandsminister Sven-Otto Littorin ut ur Riksdagens plenisal

2009-01-30

KU-anmälan 2008/09:34 (050-1423-2008/09) av Michael Hagberg (s) (pdf, 46 kB)

KU-anmälan 2008/09:33 (050-1402-2008/09) av Solveig Zander (c)

Anmälare: Solveig Zander, riksdagsledamot C Datum: 2009-01-29 Dnr: 050-1402-2008/09 BEGÄRAN HOS KONSTITUTIONSUTSKOTTET OM GRANSKNING AV ANSVARIG MINISTER I DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGEN FÖR BEREDNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS OMORGANISERING 2005 FÖR ATT GE DEN NYA ORGANISATIONEN RIMLIGA VILLKOR ATT SKÖTA SITT UPPDRAG.

2009-01-29

KU-anmälan 2008/09:33 (050-1402-2008/09) av Solveig Zander (c) (pdf, 98 kB)

KU-anmälan 2008/09:31 (050-1339-2008/09) av Tina Ehn (mp) och Per Bolund (mp)

Anmälare: Tina Ehn, riksdagsledamot mp och Per Bolund, riksdagsledamot mp Datum: 2009-01-23 Dnr: 050-1339-2008/09 Anmälan mot jordbruksministern Eskil Erlandsson för bristande information om fiskeförhandlingar Vi vill härmed anmäla jordbruksministern Eskil Erlandssons beredning av Jordbruks- och fiskerådet den 17-19

2009-01-23

KU-anmälan 2008/09:31 (050-1339-2008/09) av Tina Ehn (mp) och Per Bolund (mp) (pdf, 383 kB)

KU-anmälan 2008/09:30 (050-1277-2008/09) av Kerstin Lundgren (c)

Anmälare: Kerstin Lundgren, riksdagsledamot c Datum: 2009-01-19 Dnr 050-1277-2008/09 Granskningsanmälan Konstitutionsutskottet har vid två tillfällen granskat regeringens handläggning av avvisningen av två egyptiska medborgare till Egypten i december 2001. 1 den granskning som avslutades i september 2005 behandlades

2009-01-19

KU-anmälan 2008/09:30 (050-1277-2008/09) av Kerstin Lundgren (c) (pdf, 68 kB)

KU-anmälan 2008/09:29 (050-1275-2008/09) av Tomas Tobé (m)

Anmälare: Tomas Tobé, riksdagsledamot m Datum: 2009-01-19 Dnr 050-1275-2008/09 Begäran om granskning av f d statsminister Göran Perssons och f d justitieminister Thomas Bodströms ansvar avseende avvisningarna av Ahmed Agiza och Mohamed El Zari Jag anmäler härmed till konstitutionsutskottet om granskning av före detta

2009-01-19

KU-anmälan 2008/09:29 (050-1275-2008/09) av Tomas Tobé (m) (pdf, 41 kB)

KU-anmälan 2008/09:28 (050-1274-2008/09) av Tobias Krantz (fp)

Anmälare: Tobias Krantz, riksdagsledamot FP Datum: 2009-01-19 Dnr 050-1274-2008/09 Anmälan av dåvarande statsminister Göran Persson S och dåvarande justitieminister Thomas Bodström S för deras agerande i samband med avvisningen av två egyptiska medborgare i december 2001 18 december 2001 beslöt den dåvarande socialdemokratiska

2009-01-19

KU-anmälan 2008/09:28 (050-1274-2008/09) av Tobias Krantz (fp) (pdf, 61 kB)

KU-anmälan 2008/09:27 (050-1243-2008/09) av Urban Ahlin (s)

Anmälare: Urban Ahlin, Riksdagsledamot s Datum: 2009-01-15 Dnr: 050-1243-2008/09 Begäran om granskning av regeringens agerande i samband med EU:s uppförandekod för vapenexport EU:s uppförandekod för vapenexport har funnits sedan 1998. Denna uppförandekod fastslår gemensamma regler för exporten av krigsmateriel från

2009-01-15

KU-anmälan 2008/09:27 (050-1243-2008/09) av Urban Ahlin (s) (pdf, 36 kB)

KU-anmälan 2008/09:24 (050-1029-2008/09) av Hans Hoff (s)

Anmälare: Hans Hoff, riksdagsledamot s Datum: 2008-12-17 Dnr 050-1029-2008/09 Begäran om granskning av regeringens hantering av stödpaketet till fordonsindustrin Den svenska fordonsindustrin är i kris. Branschen behöver rannsaka sig själv och göra stora omprövningar för att kunna hitta möjligheterna att överleva.

2008-12-17

KU-anmälan 2008/09:24 (050-1029-2008/09) av Hans Hoff (s) (pdf, 97 kB)

KU-anmälan 2008/09:23 (050-902-2008/09) av Marie Granlund (s)

Anmälare: Marie Granlund, riksdagsledamot s Datum: 2008-12-05 Dnr 050-902-2008/09 Begäran om granskning av regeringens hantering av forskningsmedel Undertecknad begär att riksdagens konstitutionsutskott granskar regeringens hantering av forskningsmedel. I budgetpropositionen för 2009 saknas en fullständig utfördelning

2008-12-05

KU-anmälan 2008/09:23 (050-902-2008/09) av Marie Granlund (s) (pdf, 91 kB)

KU-anmälan 2008/09:22 (050-3445-2008/09) av Fredrik Schulte (m)

Anmälare: Fredrik Schulte, riksdagsledamot m Datum: 2009-09-11 Dnr 050-3445-2008/09 Begäran om granskning av ansvarigt statsråd i den förra socialdemokratiska regeringen med anledning av att felaktig information delgivits EU-nämnden rörande EU:s ledamotsstadga Ja anmäler härmed till konstitutionsutskottet om granskning

2009-09-11

KU-anmälan 2008/09:22 (050-3445-2008/09) av Fredrik Schulte (m) (pdf, 78 kB)

KU-anmälan 2008/09:22 (050-878-2008/09) av Margareta Israelsson (s)

Anmälare: Margareta Israelsson, riksdagsledamot s Datum: 2008-12-04 Dnr 050-878-2008/09 Begäran om granskning av kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroths handläggning av tilläggsbudget rörande Forum för levande historia I tilläggsbudgeten för 2008 prop. 2008/09:2 finns under utgiftsområde 17 anslaget 28:33 Forum för

2008-12-04

KU-anmälan 2008/09:22 (050-878-2008/09) av Margareta Israelsson (s) (pdf, 100 kB)

KU-anmälan 2008/09:21 (050-3409-2008/09) av Karin Svensson Smith (mp)

Anmälare: Karin Svensson Smith, riksdagsledamot mp Datum: 2009-09-07 Dnr 050-3409-2008/09 Begäran om granskning av regeringens hantering av riksdagsbeslut gällande Rikstrafiken I Betänkande 2005/06 TU5 Moderna transporter, s 125, finns följande riksdagsbeslut: Resenärernas möjligheter att pendla över dagen till arbete

2009-09-07

KU-anmälan 2008/09:21 (050-3409-2008/09) av Karin Svensson Smith (mp) (pdf, 39 kB)

KU-anmälan 2008/09:21 (050-872-2008/09) av Lars Wegendal (s)

Anmälare: Lars Wegendal, riksdagsledamot s Datum: 2008-12-02 Dnr 050-872-2008/09 Begäran om granskning av kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroths handläggning av jävssituation på kulturdepartementet Presstödsfrågan har diskuterats livligt alltsedan den borgerliga regeringen tillträdde. Regeringen har intagit snart

2008-12-03

KU-anmälan 2008/09:21 (050-872-2008/09) av Lars Wegendal (s) (pdf, 75 kB)

KU-anmälan 2008/09:20 (050-3339-2008/09) av Kalle Larsson (v)

Anmälare: Kalle Larsson, riksdagsledamot v Datum: 2009-08-27 Dnr 050-3339-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av Tobias Billströms agerande i samband med upprättandet och uppfyllandet av återtagandeavtal med Irak Sverige och Irak undertecknade den 18 februari 2008 ett avtal om återtagande av

2009-08-27

KU-anmälan 2008/09:20 (050-3339-2008/09) av Kalle Larsson (v) (pdf, 353 kB)

KU-anmälan 2008/09:20 (050-856-2008/09) av Rossana Dinamarca (v)

Anmälare: Rossana Dinamarca Riksdagsledamot v Datum: 2008-12-02 Dnr 050-856-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av ut utbildningsminister Jan Björklund med anledning av hans användande av Skolverket i syfte att analysera statistik i egen sak. I augusti 2008 sände i P1 en granskning av debatten

2008-12-02

KU-anmälan 2008/09:20 (050-856-2008/09) av Rossana Dinamarca (v) (pdf, 50 kB)

KU-anmälan 2008/09:19 (050-3316-2008/09) av Urban Ahlin (s)

Anmälare: Urban Ahlin, riksdagsledamot s Datum: 2009-08-24 Dnr 050-3316-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av utrikesministerns ansvar för ett uttalande från den svenska ambassaden i Israel Aftonbladet publicerade en artikel om illegal organhandel i Israel på kultursidorna i måndagen den 17

2009-08-24

KU-anmälan 2008/09:19 (050-3316-2008/09) av Urban Ahlin (s) (pdf, 140 kB)

KU-anmälan 2008/09:19 (050-824-2008/09) av Ulf Holm (mp) och Mehmet Kaplan (mp)

Anmälare: Ulf Holm, gruppledare mp Mehmet Kaplan, riksdagsledamot mp Datum: 2008-11-27 Dnr 050-824-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens handläggning av avvisningsärendet rörande Abderazzak Jabri 4 augusti 2008 avvisades Abderazzak Jabri från Sverige till Marocko. FN:s tortyrkonvention

2008-11-27

KU-anmälan 2008/09:19 (050-824-2008/09) av Ulf Holm (mp) och Mehmet Kaplan (mp) (pdf, 43 kB)

KU-anmälan 2008/09:18 (050-3200-2008/09) av Leif Pagrotsky (s)

Anmälare: Leif Pagrotsky, riksdagsledamot s Datum: 2009-08-05 Begäran om granskning av regeringens samråd med riksdagen rörande möjligheter för amerikanska myndigheter att ta del av hemliga uppgifter från svenska banker. Regeringen har en samrådsskyldighet med Riksdagen i frågor som ska beslutas i Europeiska unionens

2009-08-05

KU-anmälan 2008/09:18 (050-3200-2008/09) av Leif Pagrotsky (s) (pdf, 87 kB)

KU-anmälan 2008/09:18 (050-810-2008/09) av Veronica Palm (s)

Anmälare: Veronica Palm s Datum: 2008-11-26 Dnr 050-810-2008/09 Begäran om granskning av regeringens handläggning av utvisningsärendet rörande Abderazzak Jabri Den 4 augusti 2008 utvisades den 29-årige Abderazzak Jabri från Sverige till Marocko. Utvisningen verkställdes genom att Jabri överlämnades direkt till marockansk

2008-11-26

KU-anmälan 2008/09:18 (050-810-2008/09) av Veronica Palm (s) (pdf, 94 kB)