Dokument & lagar (491 träffar)

Riksdagens protokoll 2008/09:141

Riksdagens protokoll 2008/09:141 Torsdagen den 10 september Kl. 13:00 16:53 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 september. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Björn Hamilton m avsagt sig uppdraget som ledamot i Riksrevisionens styrelse. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan

2009-09-10

Riksdagens protokoll 2008/09:141 (pdf, 868 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:140

Riksdagens protokoll 2008/09:140 Torsdagen den 3 september Kl. 13:00 16:49 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 augusti. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Fredrik Malm fp återtagit sin plats i riksdagen som statsrådsersättare för utbildningsminister

2009-09-03

Riksdagens protokoll 2008/09:140 (pdf, 973 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:139

Riksdagens protokoll 2008/09:139 Torsdagen den 20 augusti Kl. 13:00 16:35 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 augusti. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Liza-Maria Norlin kd återtagit sin plats i riksdagen från och med den 17 augusti, varigenom

2009-08-20

Riksdagens protokoll 2008/09:139 (pdf, 829 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:138

Riksdagens protokoll 2008/09:138 Torsdagen den 13 augusti Kl. 13:00 14:41 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 18, 22 och 23 juni. 2 Anmälan om interpellationer Talmannen anmälde att under tiden den 30 juli12 augusti hade 17 interpellationer framställts. Interpellationerna redovisas i bilaga som

2009-08-13

Riksdagens protokoll 2008/09:138 (pdf, 561 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:137

Riksdagens protokoll 2008/09:137 Tisdagen den 23 juni Kl. 09:00 15:35 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 17 juni. 2 Nya riksdagsledamöter Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamöter Till Valprövningsnämnden

2009-06-23

Riksdagens protokoll 2008/09:137 (pdf, 935 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:136

Riksdagens protokoll 2008/09:136 Måndagen den 22 juni Kl. 13:00 14:20 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 15 och 16 juni. 2 Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Från statsminister Fredrik Reinfeldt m hade följande skrivelse inkommit: Till riksdagens talman  Förändringar i regeringens

2009-06-22

Riksdagens protokoll 2008/09:136 (pdf, 469 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:135

Riksdagens protokoll 2008/09:135 Torsdagen den 18 juni Kl. 11:00 14:00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 juni. 2 Svar på interpellation 2008/09:563 om politiskt ansvar för återvändandearbetet i asylprocessen Anf. 1 Statsrådet TOBIAS BILLSTRÖM mHerr talman Kalle Larsson har frågat mig vilka

2009-06-18

Riksdagens protokoll 2008/09:135 (pdf, 615 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:134

Riksdagens protokoll 2008/09:134 Onsdagen den 17 juni Kl. 09:00 17:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 11 juni. 2 Avsägelser Talmannen meddelade att Lars Leijonborg fp anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 17 juni. Kammaren biföll denna anhållan.

2009-06-17

Riksdagens protokoll 2008/09:134 (pdf, 1320 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:133

Riksdagens protokoll 2008/09:133 Tisdagen den 16 juni Kl. 09:00 15:40 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 juni. 2 Nya företrädare och ersättare i Europaparlamentet Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna berättelse: Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten

2009-06-16

Riksdagens protokoll 2008/09:133 (pdf, 772 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:132

Riksdagens protokoll 2008/09:132 Måndagen den 15 juni Kl. 11:00 22:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 8 och 9 juni. 2 Anmälan om kompletteringsval till utskott Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jan Erik Ågren som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet

2009-06-15

Riksdagens protokoll 2008/09:132 (pdf, 1671 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:131

Riksdagens protokoll 2008/09:131 Fredagen den 12 juni Kl. 09:00 17:17 1 Anmälan om kompletteringsval till utskott Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Björn Lind som suppleant i försvarsutskottet och socialförsäkringsutskottet under Magdalena Streijfferts ledighet. Andre vice

2009-06-12

Riksdagens protokoll 2008/09:131 (pdf, 1244 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:130

Riksdagens protokoll 2008/09:130 Torsdagen den 11 juni Kl. 10:00 18:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Roland Bäckman s avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2009-06-11

Riksdagens protokoll 2008/09:130 (pdf, 1299 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:129

Riksdagens protokoll 2008/09:129 Onsdagen den 10 juni Kl. 09:00 19:09 1 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Jeppe Johnsson m anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 16 augusti. Kammaren biföll denna anhållan. 2 Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde

2009-06-10

Riksdagens protokoll 2008/09:129 (pdf, 1432 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:128

Riksdagens protokoll 2008/09:128 Tisdagen den 9 juni Kl. 13:00 13:01 1 Ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Magdalena Streijffert s ansökt om ledighet under tiden den 7 augusti 200915 februari 2010. Kammaren biföll denna ansökan. Tredje vice talmannen anmälde att Björn Lind s skulle tjänstgöra som ersättare

2009-06-09

Riksdagens protokoll 2008/09:128 (pdf, 304 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:127

Riksdagens protokoll 2008/09:127 Måndagen den 8 juni Kl. 11:00 16:38 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 juni. 2 Anmälan om kompletteringsval till miljö- och jordbruksutskottet Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Roland Bäckman som suppleant

2009-06-08

Riksdagens protokoll 2008/09:127 (pdf, 994 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:126

Riksdagens protokoll 2008/09:126 Fredagen den 5 juni Kl. 14:00 14:02 1 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att tisdagen den 9 juni kl. 13.00 skulle bordläggningsplenum äga rum. Tidigare aviserat interpellationssvar skulle utgå. 2 Meddelande om partiledardebatt Talmannen meddelade

2009-06-05

Riksdagens protokoll 2008/09:126 (pdf, 365 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:125

Riksdagens protokoll 2008/09:125 Måndagen den 1 juni Kl. 13:00 19:41 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 20, 25 och 26 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:512 Till riksdagen Interpellation 2008/09:512 Den

2009-06-01

Riksdagens protokoll 2008/09:125 (pdf, 1162 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:124

Riksdagens protokoll 2008/09:124 Tisdagen den 26 maj Kl. 13:00 16:49 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:507 Till riksdagen Interpellation 2008/09:507 God levnadsnivå

2009-05-26

Riksdagens protokoll 2008/09:124 (pdf, 789 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:123

Riksdagens protokoll 2008/09:123 Måndagen den 25 maj Kl. 11:00 12:42 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 15 och 18 maj. 2 Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Andre vice talmannen meddelade  att tisdagen den 26 maj skulle interpellationssvar börja kl. 13.00 och att kammaren

2009-05-25

Riksdagens protokoll 2008/09:123 (pdf, 537 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:122

Riksdagens protokoll 2008/09:122 Onsdagen den 20 maj Kl. 09:00 22:41 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 maj. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att ev. interpellationssvar fredagen den 22 maj kl. 9.00 skulle utgå. 3 Meddelande om fördröjda svar på interpellationer

2009-05-20

Riksdagens protokoll 2008/09:122 (pdf, 1944 kB)