Dokument & lagar (445 träffar)

Riksdagens protokoll 2012/13:56

Riksdagens protokoll 2012/13:56 Onsdagen den 23 januari Kl. 09:00 16:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 17 januari. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2013-01-23

Riksdagens protokoll 2012/13:56 (pdf, 786 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:55

Riksdagens protokoll 2012/13:55 Tisdagen den 22 januari Kl. 13:00 13:33 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 14, 15 och 16 januari. 2 Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning Från statsminister Fredrik Reinfeldt M hade följande skrivelse inkommit: Till riksdagens talman  Förändringar

2013-01-22

Riksdagens protokoll 2012/13:55 (pdf, 407 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:54

Riksdagens protokoll 2012/13:54 Fredagen den 18 januari Kl. 09:00 09:21 1 Meddelande om namnändring Tredje vice talmannen meddelade att Christina Karlsson S ändrat namn till Kristina Nilsson 2 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria

2013-01-18

Riksdagens protokoll 2012/13:54 (pdf, 348 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:53

Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:53 Torsdagen den 17 januari Kl. 12:00 14:59 1 Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 2012/13:FPM45 Förordning

2013-01-17

Riksdagens protokoll 2012/13:53 (pdf, 652 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:52

Riksdagens protokoll 2012/13:52 Onsdagen den 16 januari Kl. 09:00 16:01 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Vi lever i ett Europa som sedan 2008 är präglat av kris och de problem som finns kring konkurrenskraft och offentliga finanser. De nedåtrisker som regeringen talade om i höstbudgeten

2013-01-16

Riksdagens protokoll 2012/13:52 (pdf, 1017 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:51

Riksdagens protokoll 2012/13:51 Tisdagen den 15 januari Kl. 13:00 13:50 1 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Ulf Nilsson FP avsagt sig uppdragen som ledamot i socialförsäkringsutskottet och som suppleant i utbildningsutskottet, att Christer Nylander FP avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturutskottet

2013-01-15

Riksdagens protokoll 2012/13:51 (pdf, 443 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:50

Riksdagens protokoll 2012/13:50 Måndagen den 14 januari Kl. 15:00 15:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 17, 18, 19 och 20 december. 2 Meddelande om partiledardebatt Talmannen meddelade att partiledardebatt skulle äga rum onsdagen den 16 januari kl. 9.00 3 Meddelande om frågestund Talmannen

2013-01-14

Riksdagens protokoll 2012/13:50 (pdf, 393 kB)

Svensk författningssamling 2012:990

2012-12-20

Svensk författningssamling 2012:989

2012-12-20

Svensk författningssamling 2012:978

2012-12-20

Svensk författningssamling 2012:976

Författningen är upphävd

Riksdagens protokoll 2012/13:49

Riksdagens protokoll 2012/13:49 Torsdagen den 20 december Kl. 12:00 13:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 december. 2 Anmälan om återtaganden av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Marta Obminska M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2013,

2012-12-20

Riksdagens protokoll 2012/13:49 (pdf, 509 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:48

Riksdagens protokoll 2012/13:48 Onsdagen den 19 december Kl. 14:10 18:12 1 Statsbudget för 2013 Föredrogs finansutskottets betänkande 2012/13:FiU10  Statsbudget för 2013. Kammaren biföll talmannens förslag att ärendet fick avgöras efter endast en bordläggning. Talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

2012-12-19

Riksdagens protokoll 2012/13:48 (pdf, 756 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:47

Riksdagens protokoll 2012/13:47 Onsdagen den 19 december Kl. 09:00 14:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 december. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Ann Arleklo S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 20 december, varigenom

2012-12-19

Riksdagens protokoll 2012/13:47 (pdf, 832 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:46

Riksdagens protokoll 2012/13:46 Tisdagen den 18 december Kl. 09:00 23:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 december. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2012-12-18

Riksdagens protokoll 2012/13:46 (pdf, 2029 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:45

Riksdagens protokoll 2012/13:45 Måndagen den 17 december Kl. 09:00 20:21 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 10 och 11 december. 2 Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Annika Duàn som suppleant i justitieutskottet och miljö- och jordbruksutskottet

2012-12-17

Riksdagens protokoll 2012/13:45 (pdf, 1659 kB)