Dokument & lagar (244 träffar)

Statens offentliga utredningar 2013:87

Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:87 (pdf, 1720 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:86

Luftförsvarsutredningen 2040 Omvärldsbeskrivningar Delbetänkande av Luftförsvarskommittén Stockholm 2013 SOU 2013:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:86 (pdf, 603 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:77

IT-standardisering inom socialtjänsten Rapport Tilläggsdirektiv till E-delegationen Innehållsförteckning Förslag till åtgärder 5 Sammanfattning.7 1 Inledning 9 1.1 Bakgrund 9 1.2 Syfte och mål.9 1.3 Avgränsning.9 1.4 Metod.10 1.5 Rapportstruktur.10 2 Allmänt om standarder för informationsutbyte 11 2.1


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2013:77 (pdf, 3414 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:77

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt IT-standardisering inom socialtjänsten Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:77 (pdf, 790 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:70

sou 2013 70 Säker utveckling Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial Betänkande av Utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial Stockholm 2013 SOU 2013:70 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:70 (pdf, 2621 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:64

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen DELBETÄNKANDE AV PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN SOU 2013:64 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Delbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:64

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:64 (pdf, 3890 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:22

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:22 (pdf, 591 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:18

Regeringsbeslut av ett statsråd SRÄ Betänkande av Utredningen om lagen om särskilda regeringsärenden Stockholm 2013 SOU 2013:18 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:18 (pdf, 857 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:8

Den svenska veteranpolitiken Statligt bidrag till frivilliga organisationer som stödjer veteransoldater och anhöriga Delbetänkande av Veteranutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:8 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:8 (pdf, 1834 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:5

sou 2013 5 Djurhållning och miljön hantering av risker och möjligheter med stallgödsel Betänkande av Utredningen om miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Stockholm 2013 SOU 2013:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:5 (pdf, 4378 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:85

sou 2013 85 Stärkt straffrättsligt skydd för egendom Betänkande av Egendomsskyddsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-12-18

Statens offentliga utredningar 2013:85 (pdf, 3140 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:82

Begravning återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor Stockholm 2013 SOU 2013:82 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2013-12-17

Statens offentliga utredningar 2013:82 (pdf, 928 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:84

sou 2013 84 d1 Fossilfrihet på väg Del 1 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-12-16

Statens offentliga utredningar 2013:84 (pdf, 4906 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:84

sou 2013 84 d2 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2013:84 (pdf, 3591 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:81

När vi bryr oss förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism Stockholm 2013 SOU 2013:81 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2013-12-16

Statens offentliga utredningar 2013:81 (pdf, 1342 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:83

sou 2013 83 En enkel till framtiden DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM JÄRNVÄGENS ORGANISATION SOU 2013:83 Omslagets collage Rubriker från fyra årtionden, inspirerades av en artikel i SJ-nytt, 27 januari 1982. Det består av klipp från följande tidningsartiklar: Nu börjar det igen pendeltågseländet av Arne Wirén, Expressen,

2013-12-09

Statens offentliga utredningar 2013:83 (pdf, 4539 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:80

sou 2013 80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-12-05

Statens offentliga utredningar 2013:80 (pdf, 7507 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:79

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Betänkande av Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Stockholm 2013 SOU 2013:79 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2013-12-04

Statens offentliga utredningar 2013:79 (pdf, 1477 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:78

sou 2013 78 Överskuldsättning i kreditsamhället Betänkande av Utredningen om överskuldsättning Stockholm 2013 SOU 2013:78 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-11-26

Statens offentliga utredningar 2013:78 (pdf, 4226 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:19

Koncept Promemoria 2013-11-11 Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Departementssekreterare Anna Sööder Hearing den 23 oktober 2013 Mera glädje för pengarna För att följa upp Björn Erikssons slutbetänkande Mera glädje för pengarna SOU 2013:19 bjöd kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2013:19 (pdf, 152 kB)