Dokument & lagar (40 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:40

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:40 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:40 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Uppdrag åt presidiet att justera dagens protokoll. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 16 juni 2005. 3. Nu instans- och processordning justering

2005-08-09 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:39

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:39 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 31 maj, 2, 8 och 14 juni 2005. 2. Yttrande till annat utskott Behandling av fråga om yttrande till socialförsäkrings-

2005-06-16 08:00:00

Utskottsmöte 2004/05:38

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:38 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5 Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning Utfrågning om elektronisk kommunikation i brottsutredningar. Bifogade handlingar 1. Program 2. Inbjudna myndigheter och organisationer

2005-06-14 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:37

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:37 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5 Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning Utfrågning om en ny instans- och processordning i utlänningsärenden. Bifogade handlingar 1. Program 2. Inbjudna myndigheter och organisationer

2005-06-08 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:36

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:36 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 24 och 26 maj 2005. 2. Ändringar i passlagen justering Fortsatt behandling av proposition 2004/05:119 Ökad

2005-06-02 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. En modernare rättegång justering Fortsatt behandling av proposition 2004/05:131 En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol. MM- Utkast

2005-05-31 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från regeringen Statssekreterare Dan Eliasson informerar inför ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten den 2-3

2005-05-26 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Brottsförebyggande rådet Verksjuristen Lars Korsell samt administratören Daniel Vesterhav informerar om den organiserade narkotikabrottsligheten.

2005-05-24 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information om den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden Kammarrättspresidenten Sten Heckscher, rådmannen Gunilla Svahn Lindström och projektledaren

2005-05-10 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 21 april 2005. 2. Förverkande vid brott, m.m. justering Fortsatt behandling av proposition 2004/05:135 Utökade

2005-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 april 2005. 2. Frysningsbeslut Behandling av proposition 2004/05:115 Lag om erkännande och verkställighet

2005-04-26 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. En modernare rättegång Ämnesrådet Monika Sörbom och rättssakkunnige Tobias Eriksson informerar inför behandlingen av proposition 2004/05:131 En modernare rättegång

2005-04-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Stefan Strömberg, polismästare Eva Årestad Radner, ekonomichef Ann-Sofie Löth och chefen för strategi och

2005-04-19 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Åklagarmyndigheten Riksåklagare Fredrik Wersäll, vice överåklagare Agneta Blidberg, administrativ direktör Bertil Metzger och ekonomidirektör

2005-04-12 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från regeringen Statssekreterare Dan Eliasson informerar inför ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten den 14

2005-04-07 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 8 och 10 mars 2005. 2. Stalking justering Fortsatt behandling av motion 2004/05:Ju412 yrkande 16 Behovet av

2005-03-22 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 3 mars 2005. 2. Verkställighet av förverkandebeslut justering Fortsatt behandling av proposition 2004/05:55

2005-03-10 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Domstolsverket Generaldirektören Thomas Rolén, sektionschefen Anette Nilsson och budgethandläggare Monica Lorentsson informerar. 2. Protokollsjustering

2005-03-08 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Ekobrottsmyndigheten Generaldirektören Gudrun Antemar och planerings- direktören Ulf Arvidsson informerar. 2. Hemlig teleavlyssning, m.m. Behandling

2005-03-03 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Kriminalvårdsstyrelsen Generaldirektören Lars Nylén från Kriminalvårds- styrelsen informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för

2005-03-01 10:30:00

Paginering