Dokument & lagar (144 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Generaldirektör Kerstin Wallin och utredare Elisabeth Olofsson, Glesbygdsverket, samt verksamhetsansvariga inom Leader+ Bengt Almqvist och

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av motioner från allmänna motionstiden om statliga företag. KS 3. Behandling av proposition 2003/04:170 om program för energieffektivisering

2004-10-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet, lämnar information om regeringens arbete angående SAAB:s verksamhet

2004-10-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information om utskottets arbete under hösten 2004. 2. Behandlas skrivelse 2003/04:120 med 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande jämte motioner. KS

2004-09-22 14:00:00