Dokument & lagar (129 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tjänstemän från Finansdepartementet informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita

2005-05-31 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:17. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:16. 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

2005-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Departementsrådet Lena Gustafson, Finansdepartementet, informerar om tullfrågor inom EU 2. Justering av protokoll 2004/05:14 och 2004/05:15. 3. Inkomna skrivelser,

2005-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 09:50 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Förslag till yttrande 2004/05:SkU3y till konstitutionsutskottet föredr. Ask 2. Kl.

2005-04-19 09:50:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Information från Finansdepartementet Finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar om några aktuella mål i EG-domstolen av betydelse för svenska

2005-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:12. 2. Inkomna skrivelser, EU-material, m.m. 3. Reviderad sammanträdesplan och ärendeplan föredr. Ask 4. Allmänna motioner om inkomstskatter

2005-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Information EU-parlamentsledamöterna Gunnar Hökmark och Lars Wohlin informerar om arbetet i EU-parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor 2. Justering

2005-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:10. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Allmänna motioner om mervärdesskatt Se separat motionshäfte delat i facken i december Bilaga

2005-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tjänstemän från Finansdepartementet informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU Sedvanlig pm skickas ut på e-post på fredag Statssekreterare

2005-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:8. 2. Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m. 3. Sänkt avkastningsskatt för vissa livförsäkringar, m.m. prop. 2004/05:31 Förslag till

2004-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:7. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Val av ny ordförande i utskottet m.m. 4. Tjänstemän från Finansdepartementet informerar om aktuella

2004-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:6, m.m. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Anslagen Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheterna m.m. prop. 2004/05:1 Förslag

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:5, m.m. 2. Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m. 3. Reviderad ärendeplan och sammanträdesplan för hösten 2004 föredr. Ask 4. Skatteavtal

2004-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Information av SKV ang. budgeten såvitt avser skatte- och exekutionsverksamheten Generaldirektör Mats Sjöstrand och skattedirektör Wilhelm Andersson, Skatteverket,

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:3 2. Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m. 3. Skattefrågorna i budgetpropositionen för 2005 prop. 2004/05:1 jämte motioner Förslag

2004-10-21 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tjänstemän från Finansdepartementet informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU statssekreterare Claes Ljungh och finansrådet Carl Gustav Fernlund

2004-10-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:1. 2. Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m. 3. Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus prop. 2003/04:163

2004-09-23 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 OBS Näringsutskottets sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:25. 2. Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m. 3. Preliminär sammanträdesplan och ärendeplan för

2004-09-14 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:40

Föredragningslista Justitieutskottet 2004/05:40 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:40 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Uppdrag åt presidiet att justera dagens protokoll. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 16 juni 2005. 3. Nu instans- och processordning justering

2005-08-09 10:30:00