Dokument & lagar (64 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den16 oktober 2007. 2. Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning justering Fortsatt behandling

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Fråga om överläggning med regeringen saksamråd Fråga om att påkalla överläggningar saksamråd med regeringen ang. rådsbeslut om förbättrat samarbete i krissituationer

2007-10-23 09:00:00

Betänkande 2007/08:JuU2

Ett antal domstolar ska på försök spela in vittnesförhör med videoteknik. Så småningom ska alla vittnesförhör som huvudregel dokumenteras genom ljud- och bildupptagningar, enligt ett beslut som riksdagen fattade 2005 (se 2004/05:JuU29 ). Försöksverksamheten ska pågå från och med december 2007 till och med oktober 2008 och bidra till en smidig övergång till det nya systemet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-23 Debatt: 2007-10-31 Beslut: 2007-10-31

Betänkande 2007/08:JuU2 (pdf, 174 kB)

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 7 juni och den 13 september 2007. 2. Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning Behandling

2007-10-16 11:00:00