Dokument & lagar (139 träffar)

Betänkande 2007/08:JuU19

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur tingsrättsorganisationen ska utvecklas vidare. Regeringen tar ställning till samtliga inneliggande förslag till förändringar av tingsrättsorganisationen. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-04-22 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:JuU19 (pdf, 116 kB) Webb-tv debatt om förslag: En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 8 och den 10 april 2008. 2. En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation justering Utskottet fortsätter behandlingen

2008-04-22 11:00:00

Betänkande 2007/08:JuU17

Alla Sveriges beskickningar och karriärkonsulat har i dag obligatoriskt uppgiften att vara passmyndighet. Så ska det inte vara längre. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska i stället få avgöra i vilken utsträckning dessa myndigheter ska utföra uppgifter som passmyndighet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-22 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:JuU17 (pdf, 169 kB)

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Departementsrådet Mikael Tollerz med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 18 april 2008.

2008-04-10 10:00:00

Betänkande 2007/08:JuU14

Riksdagen sa nej till motioner om kriminalvård från den allmänna motionstiden 2007. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar exempelvis om införande av ett förmånssystem, sysselsättning och åtgärder mot narkotika. I ett särskilt betänkande behandlas andra motioner om kriminalvård som tar upp samma, eller nästan samma, frågor som utskottet behandlade 2006/07. Motionerna behandlas förenklat i betänkande 2007/08:JuU29.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2008-04-08 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:JuU14 (pdf, 214 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 3 april 2008. 2. Kriminalvårdsfrågor justering Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från den allmänna

2008-04-08 11:00:00

Betänkande 2007/08:JuU16

Riksdagen sa nej till motioner om unga lagöverträdare från allmänna motionstiden åren 2006 och 2007. Motionerna handlar bland annat om brottsförebyggande arbete, påföljder, myndighetssamverkan och polisens arbete.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2008-04-03 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:JuU16 (pdf, 184 kB) Webb-tv debatt om förslag: Unga lagöverträdare

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 25 mars 2008. 2. Unga lagöverträdare justering Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från den allmänna

2008-04-03 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13 mars 2008. 2. Polisfrågor justering Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden

2008-03-25 11:00:00

Betänkande 2007/08:JuU10

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att undersöka om polisen i de nordiska länderna borde få bättre möjligheter att samarbeta operativt över gränserna. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion om situationen i Tornedalen där Sverige har lång landgräns mot Finland. Riksdagen menar att behoven kan finnas även i förhållande till övriga nordiska länder. Regeringen bör därför göra en översyn inom ramen för det nordiska samarbetet. Riksdagen vill inte heller begränsa översynen till att bara omfatta ingripanden för att avvärja omedelbar fara för liv och hälsa. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om polisen.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 12
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:JuU10 (pdf, 605 kB) Webb-tv debatt om förslag: Polisfrågor

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 och den 21 februari 2008. 2. Val av ny ordinarie ledamot till sammansatta utskottet JuSoU KS- PM bifogas.

2008-03-13 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 28 februari 2008.

2008-02-21 10:00:00

Betänkande 2007/08:JuU5

Regeringen har redovisat för riksdagen hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under perioden den 1 juli 2006 - 30 juni 2007. I skrivelsen redogör regeringen också för utvecklingen av den internationella terrorismen och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:JuU5 (pdf, 86 kB)

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5 Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning Offentlig utfrågning om organiserad brottslighet Program och deltagarförteckning bifogas. Anm. Underlag inför utfrågningen

2008-02-19 09:00:00

Betänkande 2007/08:JuU29

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om kriminalvårdsfrågor. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer under våren 2008 att behandla mer ingående övriga motioner om kriminalvårdsfrågor.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU29 (pdf, 103 kB)

Betänkande 2007/08:JuU28

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om polisfrågor. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer under våren 2008 att behandla mer ingående övriga motioner om polisfrågor.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU28 (pdf, 107 kB)

Betänkande 2007/08:JuU15

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om våldsbrott och brottsoffer. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer senare att behandla mer ingående övriga motioner om våldsbrott och brottsoffer.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-01-31 Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU15 (pdf, 90 kB)

Betänkande 2007/08:JuU13

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om processrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Övriga motioner om processrätt kommer senare att behandlas mer ingående.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU13 (pdf, 103 kB)

Betänkande 2007/08:JuU12

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om straffrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Övriga motioner om straffrätt kommer senare att behandlas mer ingående.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU12 (pdf, 115 kB)

Betänkande 2007/08:JuU7

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:JuU7 (pdf, 162 kB)