Dokument & lagar (4 009 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2197 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 12 september Fråga 2004/05:2197 av Anna Grönlund Krantz fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om högskolornas tillgänglighet Vid Luleå tekniska universitet finns det i dagsläget 135 studenter med funktionshinder. Snedrekryteringen till landets högskolor och universitet fortsätter dessvärre trots

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2196 av Qarlsson, Annika (c)

den 12 september Fråga 2004/05:2196 av Annika Qarlsson c till statsrådet Barbro Holmberg om rättssäkerhet för EU-medborgare på besök i Sverige Natten mellan den 30 och 31 augusti beslutade polis att köra en grekisk kvinna till Migrationsverkets förvarsenhet där hon togs i förvar. Polisen ansåg att hennes avsikt var

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2195 av Stenmark, Rigmor (c)

den 12 september Fråga 2004/05:2195 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Ulrica Messing om posten Företag behövs både i stad och på landsbygd. Det är grunden för att vårt välfärdssystem ska fungera. Människor måste ha ett arbete. För att företagen ska fungera och utvecklas krävs det bland annat grundläggande service

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2194 av Stenmark, Rigmor (c)

den 12 september Fråga 2004/05:2194 av Rigmor Stenmark c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om jaktbrott Regeringen har aviserat att man kommer att ändra 28 jaktförordningen så att det blir tillåtet att skjuta rovdjur som angriper tamdjur i hägn. Det är ett steg i rätt riktning, men jag hoppas att regeringen

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2193 av Strandberg, Torkild (fp)

den 12 september Fråga 2004/05:2193 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om rån som begås med attrapper Att utsättas för ett rån utgör en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Tryggheten för en människa som rånats riskerar att allvarligt rubbas. En undersökning visar att 40 av

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2192 av Qarlsson, Annika (c)

den 12 september Fråga 2004/05:2192 av Annika Qarlsson c till justitieminister Thomas Bodström om rättssäkerhet för EU-medborgare i Sverige Natten mellan den 30 och 31 augusti beslutade polis att köra en grekiska kvinna till Migrationsverkets förvarsenhet där hon togs i förvar. Polisen ansåg att hennes avsikt var att

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2191 av Wigström, Cecilia (fp)

den 12 september Fråga 2004/05:2191 av Cecilia Wigström fp till utrikesminister Laila Freivalds om fortsatta våldtäkter i Darfur I en gemensam rapport från FN:s befolkningsfond och FN:s barnfond framkommer det att våldtäkter av kvinnor och barn fortfarande fortgår i Darfur. Studien visar att kvinnornas hälsa har påverkats

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2190 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 12 september Fråga 2004/05:2190 av Ann-Kristine Johansson s till statsrådet Sven-Erik Österberg om djurskyddskrav i offentlig upphandling av livsmedel Stat, kommun och landsting handlar årligen för 400 miljarder kronor. De offentliga upphandlare som i sin upphandling av livsmedel velat inkludera hållbarhetsaspekter

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2189 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 12 september Fråga 2004/05:2189 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om energiinventering av fastighetsbeståndet Utredningen om byggnaders energiprestanda överlämnade nyligen sitt slutbetänkande SOU 2005:67 till samhällsbyggnadsministern. Av utredningens förslag framgår att man i

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2188 av Wikström, Cecilia (fp)

den 12 september Fråga 2004/05:2188 av Cecilia Wikström fp till justitieminister Thomas Bodström om brottslighet vid statliga kasinot Den senaste tiden har medierna rapporterat om omfattande brottslighet, prostitution, narkotikahandel, personrån, pengatvätt och spelmissbruk vid det statliga kasinot Cosmopol i Stockholm.

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2187 av Larsson, Maria (kd)

den 12 september Fråga 2004/05:2187 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om förmånsrätt Institutet för tillväxtpolitiska studier har under våren 2005 låtit Sifo genomföra en omfattande undersökning av inte mindre än 3 000 små- och medelstora företag. Frågorna man har ställt till företagsledningarna

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2186 av Enochson, Annelie (kd)

den 9 september Fråga 2004/05:2186 av Annelie Enochson kd till statsrådet Carin Jämtin om statligt stöd till icke-demokratiska rörelser Den 10 september genomförs det så kallade Fredsloppet i Göteborg. På Sidas hemsida kan man läsa att det är ett motionslopp för fred och mot förtryck och rasismLoppet arrangeras av

Inlämnad: 2005-09-09 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2185 av Löfstrand, Johan (s)

den 9 september Fråga 2004/05:2185 av Johan Löfstrand s till näringsminister Thomas Östros om stöd till glasbruken i Sverige Glasblåsning är en del av den svenska historien och Sverige har under lång tid haft en stolt glasblåsartradition. I början av seklet fanns det glasbruk spridda över hela Sverige, många av dem

Inlämnad: 2005-09-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2184 av Furustrand, Reynoldh (s)

den 9 september Fråga 2004/05:2184 av Reynoldh Furustrand s till statsrådet Morgan Johansson om tobaksdirektivet I ett brev den 20 april 2005 till EU-kommissionären Markos Kyprianou uppmanade regeringen kommissionen att i den första utvärderingsrapporten rörande tobaksdirektivet 2001/37/EC och i enlighet med direktivets

Inlämnad: 2005-09-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2183 av Lindgren , Ulrik (kd)

den 9 september Fråga 2004/05:2183 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Ulrica Messing om SJ:s ensamrätt på Dalabanan Under några år har frågan kommit upp om det olämpliga i att SJ har ensamrätt på den så kallade Dalabanan, sträckan DalarnaStockholm. SJ:s ensamrätt har förhindrat att Dalabanan ingår i Tåg i Bergslagen,

Inlämnad: 2005-09-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 13:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Information från Miljöministern om det brittiska ordförandeskapet 2. Inhämtande av yttrande från andra utskott över proposition 2004/05:150 Svenska

2005-09-08 13:30:00

Utskottsmöte 2004/05:44

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2004/05:44 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:44 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Granskning av regeringen 2. KU3 Fråga om utredning om avvisningsförfarande föredr.ML Beredning 3. Övriga ärenden Bilagor 1. Se särskild föredragningslista 2. Utkast 3. Höstens

2005-09-08 09:00:00

Skriftlig fråga 2004/05:2182 av Olsson, Rolf (v)

den 8 september Fråga 2004/05:2182 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström om företag som erbjuder ekonomiskt skydd vid böter Det är inte olagligt för ett företag att erbjuda ekonomiskt skydd för någon som beläggs med böter. Privatpersoner kan exempelvis få erbjudande via e-post om att om de skaffar

Inlämnad: 2005-09-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2181 av Strandberg, Torkild (fp)

den 8 september Fråga 2004/05:2181 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om helgavskiljning för unga kriminella Att stoppa nyrekryteringen till kriminaliteten är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för ett tryggare samhälle. Men om vi ska kunna minska brottsligheten och det lidande som

Inlämnad: 2005-09-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)