Dokument & lagar (70 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Preliminär justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljöfrågor slutjustering sker i september Vissa delar

2005-06-09 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Ordförande Eva Bjernudd och generalsekreterare Ulf Silvander informerer om verksamheten inom Friluftsorganisationer i samverkan

2005-06-02 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Föredragning av motionsyrkanden om kulturmiljöfrågor väckta under allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004 2002/03:Kr258

2005-05-26 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning Public service visioner för framtiden Bilagor Program Deltagarförteckning delas vid utfrågningen

2005-05-24 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Statssekreterare Claes Ånstrand informerar om aktuella kulturfrågor inför ministerrådsmötet den 23 och 24 maj 2. Kl. 10.00

2005-05-19 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Uppvaktning av Författarförbundet, förbundsordförande Mats Söderlund 2. Anmälningar 3. Ev. yttrande till finansutskottet

2005-05-12 09:15:00

Omröstning 2004/05:KRU9p7 Långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital information

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 7 Långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital information Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr309, 2002/03:Kr353, 2004/05:Kr7 yrkande 3, 2004/05:Kr8 yrkande 3, 2004/05:Kr9 yrkande 1 och 2004/05:Kr327. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU9p3 Svenska kyrkans arkiv

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 3 Svenska kyrkans arkiv Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr7 yrkande 1, 2004/05:Kr9 yrkande 3 och 2004/05:Kr10 yrkande 2. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU9p11 De nationella minoritetsspråken och arkiven

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 11 De nationella minoritetsspråken och arkiven Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr308, 2004/05:Kr9 yrkande 4 och 2004/05:Kr10 yrkande 3. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU9p4 Handikappades tillgång till arkiven

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 4 Handikappades tillgång till arkiven Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr7 yrkande 2, 2004/05:Kr9 yrkande 5 och 2004/05:Kr10 yrkande 4. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p4 Visning av kulturskatter nära fyndplatsen

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 4 Visning av kulturskatter nära fyndplatsen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr326 yrkande 12 och 2004/05:Kr316. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p1 Museisektorns struktur

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 1 Museisektorns struktur Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr209 yrkande 3 och 2004/05:Kr233 yrkande 4. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p2 Plan för vård av museernas samlingar

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 2 Plan för vård av museernas samlingar Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr368 yrkande 18. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 0 44

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p21 Information och forskning om illdåd mot olika folkgrupper

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 21 Information och forskning om illdåd mot olika folkgrupper Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U316 yrkande 4, 2004/05:Kr227, 2004/05:Kr261 yrkandena 1, 2 och 4, 2004/05:Kr268 yrkande 1, 2004/05:Kr273 yrkandena 1-4, 2004/05:Kr284 yrkandena 1-3,

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p5 Lån av museiföremål

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 5 Lån av museiföremål Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr265 och 2003/04:Kr295. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 43 0 1 11 c 17

2005-05-12

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till yttrande 2004/05:KrU3y Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,

2005-04-28 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Fråga om utomståendes närvaro under punkt 2 vid dagens sammanträde i utskottet 2. Uppvaktningar Kl. 10.30 Vd Jan Scherman redovisar

2005-04-26 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:30 Plats: RÖ9-53 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Uppvaktningar Kulturutskottet och lagutskottet uppvaktas gemensamt med anledning av proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället

2005-04-19 11:30:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Fortsatt behandling av yttrande till lagutskottet över proposition 2004/05:110 om upphovsrätten i informationssamhället

2005-04-14 08:30:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Föredragning av proposition 2004/05:124 Arkivfrågor samt motioner väckta dels med anledning av propositionen, dels under

2005-04-12 10:30:00

Paginering