Dokument & lagar (227 träffar)

Omröstning 2005/06:KrU5p1 Vissa övergripande frågor inför 2006 års filmavtal

Votering: betänkande 2005/06:KrU5 Fokus på film en ny svensk filmpolitik, förslagspunkt 1 Vissa övergripande frågor inför 2006 års filmavtal Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr233 yrkandena 20 och 21. Datum: 2005-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-08

Omröstning 2005/06:KrU5p11 Regionala resurscentrum och filmskapare

Votering: betänkande 2005/06:KrU5 Fokus på film en ny svensk filmpolitik, förslagspunkt 11 Regionala resurscentrum och filmskapare Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr334 yrkande 29. Datum: 2005-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119 0 0 25

2005-12-08

Omröstning 2005/06:KrU5p2 Filmavtalets demokratiska förankring

Votering: betänkande 2005/06:KrU5 Fokus på film en ny svensk filmpolitik, förslagspunkt 2 Filmavtalets demokratiska förankring Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr10 yrkande 1 och 2005/06:Kr417 yrkande 18. Datum: 2005-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2005-12-08

Omröstning 2005/06:KrU4p5 Svenska språkets ställning i EU

Votering: betänkande 2005/06:KrU4 Bästa språket en samlad svensk språkpolitik, förslagspunkt 5 Svenska språkets ställning i EU Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr2 yrkande 2, 2005/06:Kr4 yrkande 2 och 2005/06:Kr8 yrkande 12. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU4p11 Utvärdering av de statliga insatserna för läsfrämjande

Votering: betänkande 2005/06:KrU4 Bästa språket en samlad svensk språkpolitik, förslagspunkt 11 Utvärdering av de statliga insatserna för läsfrämjande Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr248 yrkande 1, 2004/05:Kr362 yrkande 8, 2005/06:Kr3 yrkande 2 och 2005/06:Kr416 yrkande 6. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU4p22 Etablering av bokhandlar i kommuner som saknar sådana

Votering: betänkande 2005/06:KrU4 Bästa språket en samlad svensk språkpolitik, förslagspunkt 22 Etablering av bokhandlar i kommuner som saknar sådana Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr248 yrkande 4. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU4p7 Språkundervisning för elever med utländsk bakgrund

Votering: betänkande 2005/06:KrU4 Bästa språket en samlad svensk språkpolitik, förslagspunkt 7 Språkundervisning för elever med utländsk bakgrund Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr6 yrkande 1 och 2005/06:Kr7 yrkandena 1 och 2. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 fp Parti

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU4p1 Mål för en nationell språkpolitik

Votering: betänkande 2005/06:KrU4 Bästa språket en samlad svensk språkpolitik, förslagspunkt 1 Mål för en nationell språkpolitik Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om nationella språkpolitiska mål. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:2 och avslår motionerna 2002/03:Kr215, 2002/03:Kr305 yrkande 1, 2003/04:Kr280,

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU1p3 Kulturinstitutionernas överytor

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 3 Kulturinstitutionernas överytor Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr233 yrkandena 6 och 10. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m Parti Ja Nej Avstående

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU1p1 Mål och resultatredovisning inom utgiftsområde 17

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 1 Mål och resultatredovisning inom utgiftsområde 17 Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr381 yrkande 1. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp Parti Ja Nej

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU1p5 Ändring i lagen om TV-avgift

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 5 Ändring i lagen om TV-avgift Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1989:41 om TV-avgift. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 2 och avslår

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU1p27 Statens konstråds verksamhet

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 27 Statens konstråds verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr361 yrkande 11, 2005/06:Kr382 yrkande 30 och 2005/06:Kr417 yrkande 15. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU1p35 Plan för vården av museernas samlingar

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 35 Plan för vården av museernas samlingar Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr381 yrkande 21. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU1p42 Statsbidraget till sjukhuskyrkan

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 42 Statsbidraget till sjukhuskyrkan Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr290, 2005/06:Kr334 yrkande 26 och 2005/06:Kr362. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU1p32 Kyrkoantikvarisk ersättning

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 32 Kyrkoantikvarisk ersättning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr211 och 2005/06:Kr213. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU1p22 Långsiktig ekonomisk planering för teatrarna

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 22 Långsiktig ekonomisk planering för teatrarna Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr381 yrkande 5. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 fp Parti Ja Nej Avstående

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU1p18 Scenkonstnärernas pensionsvillkor

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 18 Scenkonstnärernas pensionsvillkor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr252 yrkande 9, 2005/06:Kr398 yrkandena 9 och 10 samt 2005/06:Kr410 yrkande 3. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU1p19 Centrumbildningar, allianser, länskonstnärer, internationellt kulturutbyte

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 19 Centrumbildningar, allianser, länskonstnärer, internationellt kulturutbyte Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr398 yrkandena 5, 8, 14 och 16. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-12-07

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU1 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1

2005-11-24 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU6 om kvinnors organisering Skrivningsförslag bifogas Handläggare: Kristina

2005-11-22 10:30:00