Dokument & lagar (227 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU4 om svenska språket Skrivningsförslag bifogas Handläggare: Maria Lindh

2005-11-17 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Fortsatt behandling av återstående motioner som avses bli behandlade i betänkandet 2005/06:KrU1 Yrkandesammanställning

2005-11-15 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 08.00 statsrådet Lena Hallengren informerar om aktuella ungdomsfrågor inför ministerrådsmötet den 14 och 15 november 2. Kl. 08.45 företrädare

2005-11-10 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 10.30 statssekreterare Claes Ånstrand informerar om aktuella kulturfrågor inför ministerrådsmötet den 14 och 15 november 2. Kl. 11.15

2005-11-08 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Föredragning av proposition 2005/06:2 Bästa språket en samlad svensk språkpolitik samt motioner väckta dels med anledning

2005-10-27 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 företrädare för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnden, KLYS, nämligen ordförande Peter Curman, förbundsdirektör

2005-10-20 09:15:00

Omröstning 2005/06:KrU3p7 Spelberoende

Votering: betänkande 2005/06:KrU3 Spel- och lotterifrågor m.m.förslagspunkt 7 Spelberoende Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr278 yrkande 2, 2004/05:Kr332 yrkande 5 och 2004/05:Kr350. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU3p5 Marknadsföring

Votering: betänkande 2005/06:KrU3 Spel- och lotterifrågor m.m.förslagspunkt 5 Marknadsföring Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So501 yrkande 9, 2003/04:Kr332 yrkande 2, 2004/05:Kr267 yrkande 2, 2004/05:Kr356 yrkande 3 och 2004/05:Kr367 yrkandena 3 och 4. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU3p9 Kasinon

Votering: betänkande 2005/06:KrU3 Spel- och lotterifrågor m.m.förslagspunkt 9 Kasinon Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So501 yrkande 10, 2003/04:Kr322 yrkandena 1 och 2 samt 2003/04:Kr357. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU3p1 Reglerad spelmarknad

Votering: betänkande 2005/06:KrU3 Spel- och lotterifrågor m.m.förslagspunkt 1 Reglerad spelmarknad Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr239 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Kr252, 2003/04:Kr382, 2004/05:Kr288 yrkande 1, 2004/05:Kr294 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Kr326, 2004/05:Kr354 yrkande 19, 2004/05:Kr356 yrkande 2, 2004/05:Kr367

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU2p2 Kulturarvets betydelse och inventering av kulturhistoriska miljöer

Votering: betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljövård, förslagspunkt 2 Kulturarvets betydelse och inventering av kulturhistoriska miljöer Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr203, 2004/05:Kr233 yrkande 2 och 2004/05:MJ434 yrkande 34. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m Parti

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU2p8 Den kyrkoantikvariska ersättningen

Votering: betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljövård, förslagspunkt 8 Den kyrkoantikvariska ersättningen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K287 yrkande 6, 2004/05:Kr205, 2004/05:Kr279 och 2004/05:Kr362 yrkande 2. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 kd Parti Ja Nej Avstående

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU2p16 Kostnadsansvaret för arkeologiska utgrävningar

Votering: betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljövård, förslagspunkt 16 Kostnadsansvaret för arkeologiska utgrävningar Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr217, 2003/04:Kr326 yrkande 13, 2004/05:Kr306 och 2004/05:Kr382. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU2p10 Skydd för kyrkstäder

Votering: betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljövård, förslagspunkt 10 Skydd för kyrkstäder Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr387 yrkande 5. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 0 42 0 13 c 0 18 0

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU2p1 Övergripande kulturarvs- och kulturmiljöfrågor

Votering: betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljövård, förslagspunkt 1 Övergripande kulturarvs- och kulturmiljöfrågor Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr209 yrkande 2, 2004/05:Kr233 yrkande 3 och 2004/05:Kr381. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2005-10-19

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Fråga om utomståendes närvaro vid dagens sammanträde i utskottet 2. Kl. 10.30 företrädare för Statens museer för världskultur nämligen

2005-10-18 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 företrädare för Aktionsgruppen för barnkultur nämligen ordförande Lotta Lundgren samt sekreterarna Kerstin Olander och Lotta

2005-10-13 09:15:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 10.30 statssekreterare Claes Ånstrand informerar om proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 utgiftsområde 17 Kultur, medier,

2005-10-11 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Preliminär justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljöfrågor slutjustering sker i september Vissa delar

2005-06-09 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Ordförande Eva Bjernudd och generalsekreterare Ulf Silvander informerer om verksamheten inom Friluftsorganisationer i samverkan

2005-06-02 09:15:00