Dokument & lagar (51 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:9

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 11 oktober 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan

2016-11-04

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:8

§ 1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 20–21 oktober 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God eftermiddag! Då har EU-nämnden samlats för sammanträde. I dag har vi information och samråd inför Europeiska rådet, och det är statsministern som besöker

2016-10-19

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:4

§ 1  Miljö Statsrådet Isabella Lövin Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 20 juni 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 11–12 juli 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 30 september 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: EU-nämnden börjar

2016-09-29

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:15

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 6 december 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God

2016-12-02

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:17

§ 1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 15–16 december 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 2. EU-nämnden håller sammanträde med anledning av morgondagens toppmöte med Europeiska rådet. Vi hälsar statsminister Stefan Löfven välkommen att

2016-12-14

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:25

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 27 januari 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 21 februari 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan

2017-02-17

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:20

§ 1  Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 12–13 december 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 23 januari 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God morgon! Vi startar EU-nämndens

2017-01-20

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:22

§ 1  Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 3 februari 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 14.00 och EU-nämnden har samlats till sammanträde. I dag ska statsminister Stefan

2017-02-01

Yttrande 2016/17:EUN2y

EU-nämndens yttrande 2016/17:EUN2y Kommissionens vitbok om Europas framtid (KOM (2017) 2025) Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över vitboken om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) senast den 27 april 2017. EU-nämnden önskar också yttra

2017-01-01

Yttrande 2016/17:EUN2y (docx, 71 kB)

Yttrande 2016/17:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2016/17:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge EU-nämnden och utskotten tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016. EU-nämnden lyfter

2017-01-01

Yttrande 2016/17:EUN1y (docx, 78 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:2

 1  Allmänna frågor Statssekreterare Oscar Stenström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 24 juni 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 25 juli 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 20 september 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: EU-nämnden

2016-09-16

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:31

 1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 8–9 december 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 26–27 januari 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd

2017-03-24

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:30

 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 21 februari 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 21 mars 2017 Anf.  1  VICE

2017-03-17

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:29

 1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 9 10 mars 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag välkomnar EU-nämnden till detta sammanträde. I dag har vi ett öppet möte med samråd med statsministern inför kommande toppmöte. Välkommen, Stefan Löfven! (Statsminister

2017-03-08

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:28

 1  Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Försvarsminister Peter Hultqvist Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 6 februari 2017 (Margot Wallström) Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 6 mars 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan

2017-03-03

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:27

 1  Allmänna frågor Statsrådet Ann Linde Kabinettssekreterare Annika Söder Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 7 februari 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 7 mars 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Då har vi samlats för

2017-03-01

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:10

 1  Utrikes frågor – handel Statsrådet Ann Linde Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel den 18 oktober 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel den 11 november 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: I dag ska vi ha information och

2016-11-10

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:12

 1  Allmänna frågor Statsrådet Ann Linde Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 15 november 2016 Anf.  1  MARIE GRANLUND (S): Jag hälsar alla välkomna till mötet. Jag kommer att leda det bland annat av den anledningen att jag befinner mig i Stockholm medan en stor

2016-11-15

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:7

Sammanträdet behandlade information om Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2015. Nämnden informerades av H G Wessman, ledamot av Europeiska revisionsrätten. Inga uppteckningar gjordes.

2016-10-18

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:42

 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 23 maj 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 16 juni 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Vi

2017-06-15

Paginering