Dokument & lagar (188 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Information från Näringsdepartementet av departementssekreterare Ulf Andersson om propositionen 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag

2010-04-20 11:00:00

Omröstning 2009/10:TU14p3 Cykelväg vid två-plus-ett-väg

Votering: betänkande 2009/10:TU14 Cykelfrågor, förslagspunkt 3 Cykelväg vid två-plus-ett-väg Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T402 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 17, 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 36, 2009/10:T431 av Thomas Bodström s och 2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkande 40. Datum:

2010-04-14

Omröstning 2009/10:TU14p1 Mål och övergripande utgångspunkter

Votering: betänkande 2009/10:TU14 Cykelfrågor, förslagspunkt 1 Mål och övergripande utgångspunkter Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T236 av Birgitta Eriksson och Catharina Bråkenhielm båda s2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 18-20, 26 och 28, 2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 11, 2009/10:T535

2010-04-14

Omröstning 2009/10:TU14p2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling

Votering: betänkande 2009/10:TU14 Cykelfrågor, förslagspunkt 2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T249 av Lennart Sacrédeus kd2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 21, 29 och 32 samt 2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkandena 11-13, 22, 36, 37 och 39.

2010-04-14

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:28 från den 6 april 2010 2. SUBSIDIARITETSPRÖVNING AV EU-FÖRSLAG KOM201065 Subsidiaritetsprövning av rådets

2010-04-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. SEMINARIUM OM HÖGHASTIGHETSTRAFIK PÅ JÄRNVÄG Bilagor 1. Program 2.

2010-04-08 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:33 från den 27 april 2010 och protokoll 2009/10:34 från den 29 april 2010 2. NÅGRA KÖRKORTS- OCH FORDONSFRÅGOR

2010-04-06 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM PROJEKTET ELDRIVNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄG Professor Harry Frank och projektledare Per Ranch informerar om projektet eldrivna godstransporter på

2010-04-06 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:26 från den 18 mars 2010 2. CYKELFRÅGOR JUSTERING Justering av betänkande 2009/10:TU14 med motioner Föredragande

2010-03-25 10:00:00

Omröstning 2009/10:TU16p1 Vägverkets vägunderhåll

Votering: betänkande 2009/10:TU16 Vägverkets vägunderhåll, förslagspunkt 1 Vägverkets vägunderhåll Riksdagen avslår motion 2009/10:T4 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkandena 1 och 2 samt lägger redogörelse 2009/10:RRS13 till handlingarna. Datum: 2010-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-03-25

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN POST- OCH TELESTYRELSEN Generaldirektör Göran Marby och Carolina Malmerius, Post- och telestyrelsen, informerar om myndighetens verksamhet och

2010-03-18 10:00:00

Omröstning 2009/10:TU12p6 Mobiltelefoni

Votering: betänkande 2009/10:TU12 Vissa trafiksäkerhetsfrågor, förslagspunkt 6 Mobiltelefoni Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T228 av Inger René m2008/09:T232 av Björn Hamilton m2008/09:T336 av Susanne Eberstein s2008/09:T358 av Marianne Watz m2008/09:T384 av Anita Brodén m.fl. fp yrkandena 1-3, 2008/09:T432 av Ann-Charlotte

2010-03-18

Omröstning 2009/10:TU12p10 Barn i trafiken

Votering: betänkande 2009/10:TU12 Vissa trafiksäkerhetsfrågor, förslagspunkt 10 Barn i trafiken Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T220 av Catharina Bråkenhielm s2009/10:T285 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson båda kd yrkande 14, 2009/10:T412 av Agneta Berliner och Anita Brodén båda fp yrkandena 1 och 2 samt

2010-03-18

Omröstning 2009/10:TU12p4 Automatisk hastighetsövervakning samt ägaransvar

Votering: betänkande 2009/10:TU12 Vissa trafiksäkerhetsfrågor, förslagspunkt 4 Automatisk hastighetsövervakning samt ägaransvar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T237 av Roland Bäckman s2008/09:T263 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic båda s2008/09:T287 av Hans Hoff s2009/10:T345 av Marietta de Pourbaix-Lundin

2010-03-18

Omröstning 2009/10:TU12p15 NTF:s roll

Votering: betänkande 2009/10:TU12 Vissa trafiksäkerhetsfrågor, förslagspunkt 15 NTF:s roll Riksdagen avslår motion 2008/09:T365 av Kerstin Engle m.fl. sDatum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 101 0 29 m 80 0 0 16 c

2010-03-18

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:23 från den 4 mars 2010 och protokoll 2009/10:24 från den 9 mars 2010 2. VÄGVERKETS VÄGUNDERHÅLL JUSTERING

2010-03-16 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU 2020 JUSTERING Justering av TU1y EU2020 FöredragandeS.L.2. DRIVMEDELS- OCH FORDONSFRÅGOR M.M. Behandling Motioner enligt bilaga 3 Föredragande L.K.3. ÖVRIGA

2010-03-09 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:22 från den 2 mars 2010 2. VISSA TRAFIKSÄKERHETSFRÅGOR JUSTERING Justering av betänkande 2009/10:TU12 med motioner

2010-03-04 10:00:00

Omröstning 2009/10:TU13p8 Utsläpp av svavel- och kväveoxider m.m.

Votering: betänkande 2009/10:TU13 Sjöfart, förslagspunkt 8 Utsläpp av svavel- och kväveoxider m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T318 av Anders Hansson m2009/10:T330 av Birgitta Eriksson m.fl. s, v, mp yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkandena 2 och 12-14. Datum: 2010-03-03

2010-03-03

Omröstning 2009/10:TU13p1 Utveckling av sjöfarten

Votering: betänkande 2009/10:TU13 Sjöfart, förslagspunkt 1 Utveckling av sjöfarten Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T254 av Lars Gustafsson kd yrkandena 1 och 2, 2009/10:T297 av Lars Tysklind och Anita Brodén båda fp yrkandena 1-4, 2009/10:T324 av Peter Jonsson m.fl. s2009/10:T326 av Carina Ohlsson m.fl. s2009/10:T437

2010-03-03