Dokument & lagar (54 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37 OBS f.d. BoU:s sessionssal Information 1. JämO Anne-Marie Bergström åtföljd av Magnus Jacobson och Bengt Nilsson 2. Johan Rudebe Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2008-03-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 EU-information, statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kanslirådet Tim Brooks, departementssekreteraren Moa Lagercrantz och politiskt Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2008-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Miniseminarium Lena Nekby, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, om forskning på området diskriminering på arbets Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2008-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Miniseminarium Åsa Sohlman, Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning, presenterar slutbetänkandet Nya förutsättningar fö Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2008-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 13:00 Plats: RÖ 5-38 Information om domen i det s.k. Laval-målet professor emeritus Tore Sigeman, Uppsala universitet och kommentarer av företrädare för Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2008-01-24 13:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU3 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner EMD-

2007-12-13 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 EU-information, statssekreterare Eva Uddén Sonnegård, Arbetsmarknadsdepartementet Återrapportering från EPSCO-rådet den 5-6 decembe Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden EMD-

2007-12-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling av proposition 2007/08:20, Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

2007-12-06 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv GU-EMD, KBH-LD-

2007-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet m.m. fråga om yttrande till FiU om kommissionens meddelande om budgetöversynen GU- 3. Justering av

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av Vice riksbankschef Svante Öberg och generaldirektör Mats Dillén, Konjunkturinstitutet, kl. 11.30 ca Föredragningslista 1. Överläggning med arbetsmarknadsminister

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Bo Bylund åtföljd av ställföreträdande generaldirektör Lars Sjöström, AMS Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet

2007-11-01 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU2 En jobbgaranti för ungdomar bet. 2007/08:AU2 KBH- 4. Justering

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden, bl.a. motionsstatistik arbetsplan m.m. övrig planering GU- 2. EU-information 3. Behandling av proposition 2007/08:118 En jobbgaranti

2007-10-18 09:30:00