Dokument & lagar (344 träffar)

Motion 2016/17:3552 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3552 av Anders Åkesson C med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur Sammanfattning Regeringen föreslår en proposition i linje med den utredning Centerpartiet var med och tillsatte i regeringen, inom ramen för Sverigeförhandlingen. Centerpartiet


Utskottsberedning: 2016/17:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3552 av Anders Åkesson (C) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3552 av Anders Åkesson (C) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl båda SD med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samhällsekonomiska kalkyler i större utsträckning


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3507 av Anders Åkesson C med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att minska underhållsskulden för både


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU12 2016/17:TU14 2016/17:TU14,2016/17:TU4 2016/17:TU16 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 19 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) (docx, 91 kB) Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) (pdf, 132 kB)

Motion 2016/17:3362 av Larry Söder (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3362 av Larry Söder KD Infrastruktursatsning i Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att påskynda pendeltågstrafikutbyggnaden och fler spår i Halland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att kunna


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3362 av Larry Söder (KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3362 av Larry Söder (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:3358 av Larry Söder (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3358 av Larry Söder KD Mobiltelefon under bilkörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta initiativ till en utredning i syfte att utvärdera den lagändring som gjorts angående mobiltelefon under körning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3358 av Larry Söder (KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3358 av Larry Söder (KD) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:3357 av Larry Söder (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3357 av Larry Söder KD Postnord och fullgörandet av dess uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur paket- och brevservice ska kunna fungera tillfredsställande i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3357 av Larry Söder (KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3357 av Larry Söder (KD) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3355 av Larry Söder (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3355 av Larry Söder KD Trafikkunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att genomföra en informationskampanj i Sverige kring trafiksäkerhet och trafikregler riktad mot våra barn och ungdomar och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3355 av Larry Söder (KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3355 av Larry Söder (KD) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:3345 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3345 av Sofia Fölster M Ringled runt huvudstaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att projektet Östlig förbindelse är prioriterat och bör påbörjas snarast, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Med en befolkningsökning


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3345 av Sofia Fölster (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3345 av Sofia Fölster (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3313 av Emma Nohrén MP Satsa på Västsveriges järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förlänga Bohusbanan till Oslo och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3257 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3257 av Anders Hansson M Krav på registrering av entreprenadmaskiner och traktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa krav på registrering av entreprenadmaskiner och traktorer över en viss vikt och värde


Utskottsberedning: 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3257 av Anders Hansson (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3257 av Anders Hansson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:3254 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3254 av Anders Hansson M Lastsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lastsäkring av icke farligt gods och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett land med stora avstånd. Årligen transporteras åtskilliga miljoner


Utskottsberedning: 2016/17:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3254 av Anders Hansson (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3254 av Anders Hansson (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:3245 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3245 av Anders Hansson M Internationella vägtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om internationella vägtransporter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efterlevnaden av gemensamma regler är en förutsättning för ett välfungerande


Utskottsberedning: 2016/17:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3245 av Anders Hansson (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3245 av Anders Hansson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. M Utbyggnader av vägsträckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den beslutade utbyggnaden av E22 FjälkingeGualöv bör genomföras enligt plan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:3214 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3214 av Boriana Åberg M Utveckla säkerhetsanordningen för vajerräcken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utveckla konstruktionen av vajerräcken och därigenom öka säkerheten för motorcyklister i trafiken och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3214 av Boriana Åberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3214 av Boriana Åberg (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:3202 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3202 av Anders Hansson M Nyregistrering av fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av regelverket för nyregistrering av fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering En person kan idag vara registrerad


Utskottsberedning: 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3202 av Anders Hansson (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3202 av Anders Hansson (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:3198 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3198 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson båda C Beställaransvar och regelefterlevnad inom åkeribranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett tydligare beställaransvar och en bättre regelefterlevnad i åkeribranschen


Utskottsberedning: 2016/17:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3198 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3198 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:3183 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3183 av Penilla Gunther KD Ett samlat grepp om Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att ett samlat grepp tas om Vänersjöfartens utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vänern är ett mycket stort


Utskottsberedning: 2016/17:TU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3183 av Penilla Gunther (KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3183 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3175 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3175 av Robert Halef KD Spårväg mellan Norsborg och Södertälje Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till en spårväg mellan Norsborg och Södertälje och tillkännager detta för regeringen. Motivering Södertälje är Stockholms


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3175 av Robert Halef (KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3175 av Robert Halef (KD) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:3160 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3160 av Penilla Gunther KD Stärkt bevaranderätt för rörligt kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet, det vill säga äldre transportmedel till lands, sjöss och i luften, och


Utskottsberedning: 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3160 av Penilla Gunther (KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3160 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:3139 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3139 av Cecilia Widegren M Låt posten komma ut till hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp att den samhällsomfattande posttjänsten verkligen fungerar och att regler efterlevs och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3139 av Cecilia Widegren (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3139 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 59 kB)