Dokument & lagar (459 träffar)

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. S Dalabanans klassificering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2765 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2765 av Mikael Oscarsson KD Fyrspår mellan Stockholm och Uppsala Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att bygga fyrspår på hela sträckan mellan Stockholm och Uppsala och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2765 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2765 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2744 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2744 av Erik Bengtzboe M Tillåt längre fordon på vägarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta än längre fordon på svenska vägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk åkeriverksamhet har


Utskottsberedning: 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:2744 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:2744 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2016/17:2742 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2742 av Erik Bengtzboe M Högersväng vid rödljus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta högersväng vid rödljus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Flertalet länder tillåter idag högersväng vid


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2742 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:2742 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Statlig fiber Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till bredband och telefoni i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Bredband och it på landsbygden Det är glädjande att vi nu har en


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson båda S Nollvision för trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till att låta Bilprovningen eller någon annan göra en kontroll av synen så att alla bilister testas med jämna


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. S Cykelväg längs E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga cykelväg utmed E20 i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson båda S Dragning av E4 genom Västernorrland och Västerbotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en dragning av E4:an genom Västerbottens


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2695 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2695 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson båda S Riksväg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att omprioritera i den statliga infrastrukturplanen och ta med riksväg 55 i den och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2695 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2695 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:2693 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2693 av Johanna Haraldsson m.fl. S Förbättrad infrastruktur i Jönköpings län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningar för förbättrad infrastruktur i Jönköpings län och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2693 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2693 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:2673 av Marianne Pettersson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2673 av Marianne Pettersson S Kombidirektivet om kombinerade varutransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn för att finna en lösning på de problem som beskrivs i motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2673 av Marianne Pettersson (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2673 av Marianne Pettersson (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Minskade utsläpp från trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka cykelanvändningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:2648 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:2648 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus båda M Avskaffa hinder mot fiberutbyggnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av hinder mot fiberutbyggnad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är en


Utskottsberedning: 2016/17:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2648 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2648 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:2640 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2640 av Camilla Waltersson Grönvall M Nya slussar i Trollhättan och Lilla Edet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skyndsamt besluta om en ny slussled där hänsyn till skredrisken tas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2640 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2640 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2615 av Rickard Persson MP Färdigställande av Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbelspår hela sträckan mellan Varberg och Helsingborgs C och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Västkustbanan, järnvägen mellan Göteborg


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2608 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:2608 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson båda C Slussar i Trollhättan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att långsiktigt säkerställa och utveckla Vänersjöfarten samt om åtgärder för slussar i Trollhättan och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2608 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:2608 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:2572 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2572 av Anders Hansson M Utbyggnad av Simrishamnsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utbyggnad av Simrishamnsbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I södra Skåne bor det ett stort antal människor som varje dag pendlar


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2572 av Anders Hansson (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2572 av Anders Hansson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:2571 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2571 av Anders Hansson M Om körkortskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör skärpa kraven vad gäller uppvisande av giltigt körkort i syfte att underlätta arbetet för polis och rättsväsende och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2571 av Anders Hansson (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2571 av Anders Hansson (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2016/17:2564 av Mikael Jansson och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2564 av Mikael Jansson och Fredrik Eriksson båda SD Utred alternativ till Västlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avbryta vidare projektering och byggnation av Västlänken i Göteborg till dess alternativ som medger högre samhällsnytta


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2564 av Mikael Jansson och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2564 av Mikael Jansson och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. MP SJ:s samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SJ inte ska ge någon vinstutdelning


Utskottsberedning: 2016/17:NU4 2016/17:TU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)