Dokument & lagar (208 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av Wanja Lundby-Wedin, LO, om arbetet i Wim Kok-gruppen kl. 11.00-11.45 ca Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Avrapporteringar

2004-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Information från miljörådet Ann-Louise Månsson, jordbruksrådet Carl-Johan Lindén och ministern med ansvar för fiskefrågor Stefan de Maré från

2004-11-30 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om terrorism Magnus Norell FOI 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden

2004-11-25 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 OBS EU-Information av statssekreterare Jan Grönlund, Näringsdepartementet kl. 09.15-10.00 ca Föredragningslista Enligt tidigare utsänd kallelse

2004-11-25 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om EU:s utvidgning Statssekreterare Lars Danielsson SB 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2004-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1 Villkorad justering av utkast till betänkande UU1 Internationell samverkan MH 2 Villkorad justering av utkast till betänkande UU2

2004-11-18 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Information av Hans Ytterberg, HomO kl. 09.15-10.00 ca Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort, Svenska ESF-rådet kl Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2004-11-18 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2004-11-11 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet 09.15-10.00 ca Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av bet. 2004/05:AU2

2004-11-11 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om det partinära biståndet Enhetschef Lennart Nordström Sida 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2004-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:5 2. Behandling av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005, utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård

2004-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Behandling av propositionerna 2004/05:1, utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, 2003/04:142 Ändring

2004-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC Utrikesrådet Olof Skoog 2. Justering av protokoll

2004-10-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2004/05:3 och 2004/05:4 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU3 En svensk strategi för hållbar utveckling ekonomisk,

2004-10-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Behandling av proposition 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

2004-10-28 08:30:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: Skandiasalen N3 OBS Lokalen Föredragningslista 1. Föredragning om EU:s finansiella perspektiv 2007-2013 Statssekreterare Lars Danielsson, SB 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2004-10-21 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Utfrågning om PSSA av Miljödepartementet, Greenpeace, Svenska Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. 2. Justering av protokoll 2004/05:2

2004-10-21 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv PN- 4. Mottagande av proposition

2004-10-21 09:15:00