Dokument & lagar (208 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2005-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Justering av betänkande 2004/05:AU8 Arbetsrätt GU- och AOA- 4. Behandling av skrivelse 2004/05:75 Redogörelse

2005-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2005-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:18 2. Behandling för ev. yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen

2005-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 09:45 Plats: L4-17 och utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. 9.45-10.45 L4-17 Föredragning inför vårmötena i Världsbanken och IMF biståndsminister Carin Jämtin, UD finansminister

2005-04-05 09:45:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Behandling av regeringens skr. 2004/05:66 Politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen jämte

2005-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2004/05:16 och 2004/05:17 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU10 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

2005-03-22 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om olja, politik och säkerhet professor Kjell Aleklett, institutionen för strålningsvetenskap, Uppsala universitet

2005-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU12 Svensk-norska renbetesförhållanden föredragande Wessman/ 2. Justering av förslag till betänkande

2005-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen OBS Föredragningslista Kl. 10.00 12.00 Offentlig utfrågning Global befolkningsutveckling och framtida konfliktmönster professor Bo Malmberg, Institutet för framtidsstudier,

2005-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista Utbud och efterfrågan på framtidens arbetsmarknad Ett öppet seminarium med medverkan av Thomas Lindh, professor, Institutet för framtidsstudier och Annika

2005-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC departementsrådet Peter Teijler kanslirådet

2005-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:15 2. Behandling av proposition 2004/05:58 Ändringar i skogsvårdslagen jämte dels följdmotioner 2004/05: MJ10 av

2005-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Anders L Johansson, AMS Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av bet. 2004/05:AU5 Diskriminering SF-

2005-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om internationell terrorism Polisöverintendent Margareta Linderoth, Säkerhetspolisen 2. Justering av protokoll 3.

2005-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2004/05:13 och 2004/05:14 2. Behandling av skrivelse 2004/05:79 Svensk-norska renbetesförållanden samt motioner från allmänna

2005-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Anders Lindström, Medlingsinstitutet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av bet. 2004/05:AU6 Arbetsmiljö

2005-03-03 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 12:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2005-03-01 12:00:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 EU-information av statssekreterare Anders Teljebäck med medarbetare, Näringsdepartementet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av

2005-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC utrikesrådet Olof Skoog kanslirådet Mikaela

2005-02-17 10:00:00