Dokument & lagar (208 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:12 2. Behandling av proposition 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn samt dels följdmotioner 2004/05:

2005-02-17 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Mottagande av motionerna MJ6 yrk. 8 och MJ7 yrkande 5 delvis från MjU se även PM vid punkt 5 GU- 4. Behandling

2005-02-17 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 12:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2005-02-15 12:00:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 information från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 2. Justering av protokoll 2004/05:11 3. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU

2005-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om internationell terrorism dr Magnus Ranstorp 2. Val av deputerade till sammansatt utrikes- och socialutskott USoU

2005-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Information från Skogsstyrelsen 2. Justering av protokoll 2004/015:10 3. Övriga frågor Bilagor Protokoll 2004/05:

2005-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 OBS Lokalen Föredragningslista 1. Föredragning inför behandling av prop. 2004/05:61 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia

2005-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.30 Möte med inbjudna ledamöter från Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2. Övriga frågor Bilagor Dagordning för mötet

2005-02-08 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:8 och 2004/05:9 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU8 Genteknik, m.m. föredragande Franzén/ 3. Överlämnande

2005-02-03 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av bet. 2004/05:AU3 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv SF- 4. Justering av yttr.

2005-02-03 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04 OBS Lokal Föredragningslista 1. Föredragning om globala smittor enligt bifogat program sektionschef Peter Liljeström, Smittskyddsinstitutet bitr. statsepidemiolog Karl

2005-02-03 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om politiska konsekvenser av dollarns utveckling tf generaldirektör Elisabeth Dahlin, Kommerskollegium chefsekonom

2005-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC utrikesrådet Olof Skoog departementssekreterare

2005-01-27 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om biståndsinsatser efter flodvågskatastrofen i Asien statsrådet Carin Jämtin, UD Nina Blomberg, politisk sakkunnig,

2005-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:7 2. Justering av förslag till betänkande2004/05:MJU6 Genomförande av EG:s direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning

2005-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Behandling av proposition 2003/04:180 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv jämte motion väckt

2005-01-20 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Information från statsrådet Ulrica Messing med anledning av skogsskadorna i södra Sverige 2. Övriga frågor

2005-01-18 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om reformering av FN-systemet kabinettsekreterare Hans Dahlgren, UD departementsrådet Hans Lundborg, UD-GS kanslirådet

2004-12-14 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2004-12-02 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om terrorism och EU:s deklaration mot terrorism 11.00-12.00 Departementsrådet Hans Lundborg, UD Ämnesrådet Cecilia

2004-11-30 11:00:00