Dokument & lagar (965 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:405

Riksdagens skrivelse Nr 405. 5 Nr 405. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Majds proposition med förslag till lag om andrad lydelse av 1 i lagen den h juni 1HS6 angående ersättning av allmänna medel till

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:405 (pdf, 173 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:404

4 Riksdagens skrivelse Nr 404. Nr 404. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående användande i vissa fall av militär personal till skördearbete. Lagutskottets utlåtande nr 79.Till Konungen.

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:404 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:403

2 Riksdagens skrivelse Nr 403. dagsarbetet ännu må komma att fortgå, medhinna att ingå i en så omsorgsfull detaljgranskning av Kung Maj:ts förevarande proposition, som varit erforderlig för ett ståndpunktstagande till förslagen. Med anledning härav finner sig utskottet nödsakat hemställa att förevarande proposition

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:403 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:402

Riksdagens skrivelse Nr 402. 1 Nr 402. Godkänd av forsta kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition med förslag till lag om fri rättegång m. in. Lagutskottets utlåtande nr 77.Till Konungen. Genom en den 12 april 1918

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:402 (pdf, 160 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:400

Riksdagens skrivelse Nr 400. 7 Nr 400. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om polisväsendet i rikets städer. Lagutskottets utlåtande nr 73.Till Konungen. Genom en den 12

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:400 (pdf, 137 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:399

6 Riksdagens skrivelse Nr 399. 399. Godkänd av företa kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av 14 och 18 kap. strafflagen. Lagutskottets utlåtande nr 63.memorial nr

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:399 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:398

liksdagent, skrivelse Nr a 08. 5 Nr 398. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens förordnanden för två suppleanter för de av riksdagen utsedda ledamöterna i riksdagsbibliotekets styrelse. Yi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro,

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:398 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:397

4 Riksdagens skrivelse Nr 397. Nr 397. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens förordnanden för två ledamöter i styrelsen över riksdagsbiblioteket. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade öro, göra veterligt:att, sedan, jämlikt stadgarna

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:397 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:396

Riksdagens skrivelse Nr 396. 3 Nr 396. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående val av riksdagens två ledamöter i styrelsen över riksdagsbiblioteket jämte två suppleanter för dem. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:396 (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:393

Riksdagens skrivelse Nr 393. 1 Nr 393. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918 Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels KungMaj:ts proposition med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom m. m. dels ock fyra i ämnet

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:393 (pdf, 467 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:392

Riksdagens skrivelse Nr 392. 1 Nr 392. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m. dels ock i anledning av propositionen

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:392 (pdf, 293 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:391

Riksdagens skrivelse Nr 391. 1 Nr 391. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Majds proposition med förslag till vattenlag m. m.dels ock i ämnet väckta motioner. Tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1 och

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:391 (pdf, 6597 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:390

Riksdagen skrivelse Nr 390. 1 Nr 300. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående villkorlig straffdom m. m. Lagutskottets utlåtande nr 74.Till Konungen. Genom en den

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:390 (pdf, 702 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:361

8 Riksdagens skrivelse Nr 361. Nr 361. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående de i regeringsformens 63 föreskrivna kreditiv summor. Statsutskottets memorial nr 202.Till Konungen. Med anledning av stadgandet i 63 regeringsformen

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:361 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:360

6 Riksdagens skrivelse Nr 360. Nr 360. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av rörelsekapital för statens industrikommission för tillgodoseeende av landets importbehov av

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:360 (pdf, 166 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:340

Riksdagensskrivelse Nr 340. 9 Nr 340. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående undersökning om möjligheterna för ett bättre tillvaratagande av stubbveden å statens skogar. Första kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:340 (pdf, 278 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:389

12 Riksdagens skrivelse Nr 389. Nr 389. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av rörelsekapital för folkhusliållningskommissionen för finansiering av import till riket av

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:389 (pdf, 178 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:388

10 Riksdagens skrivelse Nr 388. Nr 388. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag a tilläggsstat för år 1918 till åtgärder för åstadkommande av ökad tillverkning av kalkkväve. Jordbruksutskottets

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:388 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:387

Riksdagens skrivelse Nr 387. 9 Nr 387. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förbud mot plockning av lingon före viss dag. Jordbruksutskottets utlåtande nr 82 och memorial

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:387 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:386

8 Riksdagens skrivelse Nr 386. Nr 386. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Biksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående driftkostnader under år 1919 för egnahemslånefonden. Jordbruksutskottets utlåtande nr 92.Till Konungen. I

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:386 (pdf, 136 kB)