Dokument & lagar (97 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:1 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden 2. Höstens preliminära ärende- och sammanträdesplan 3. Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen SkU2 Beredning och eventuellt justering

2011-09-27 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Regeringens inriktning inom EU-arbetet, m.m. Information Försvarsminister Sten Tolgfors, Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2011-09-27 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:2 Torsdag 2011-09-22 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information från Riksrevisorn Gudrun Antemar Riksrevisorn Gudrun Antemar, Karolina Larfors och Emil Plisch informerar om Riksrevisionens granskningsrapport

2011-09-22 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:4 Torsdag 2011-10-13 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information om uppföljning och utvärdering samt revisionsfrågor Docent Shirin Ahlbäck Öberg Uppsala universitet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2011-10-13 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:3 Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Vissa frågor i budgetförslaget för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2012 Information Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl.Försvarsdepartementet

2011-10-11 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-09-29 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Öppen utfrågning om forsknings- och innovationsfrågor Bilagor Program i basen på papper Deltagarlista i basen på

2011-09-29 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:5 Torsdag 2011-10-20 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Presentation av Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2011:21 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning Riksrevisor Gudrun Antemar m.fl.

2011-10-20 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-10-20 kl. 09:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista kl. 09.00 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Skatteförfarandet SkU3 Beredning Prop. 2010/11:165 och motioner Föredragande: Brynolf 4. Följdändringar

2011-10-20 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:6 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Högskoleverket informerar om årsrapport över universitet och högskolor Avdelningschef Annika Pontén, utredare Ingeborg Amnéus och utredare Marie Kahlroth.

2011-10-25 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tullverket Generaltulldirektör Therese Mattsson och vikarierande överdirektör Per Nilsson, Tullverket, informerar inför utskottets behandling av budgetpropositionen

2011-10-18 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Försvarsmakten informerar om aktuella frågor Information ÖB Sverker Göranson m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor

2011-10-18 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:5 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Information om Försvarsmakten Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor 5. Rapporter 6.

2011-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Torsdag 2011-10-27 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-information Allmän EU-information från representationen i Bryssel samt tjänstemän i Utbildningsdepartementet. 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2011-10-27 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:4 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet 2. En gemensam konsoliderad bolagsskattebas CCCTB Överläggning Statssekreterare

2011-10-27 10:00:00

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR12

Rapporter från utbildningsutskottet ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-95-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR12 Förord Uppföljning och utvärdering av reformer och satsade resurser ger förutsättningar för välgrundade politiska beslut. Riksdagens utskott har en viktig uppgift att fylla på detta område.

2012-05-10

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR12 (pdf, 216 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR13

Uppföljning av undantag från normalskattesatsen för mervärdeskatt ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-96-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR13 Förord Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering av fattade riksdagsbeslut samt fördjupning av beredningsunderlaget i frågor som aktualiseras

2012-05-28

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR13 (pdf, 1074 kB)

Utskottsmöte 2011/12:31 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information Statssekreterare Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet. 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Grundskolan UbU14 Justering Motioner

2012-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om gymnasiesärskolan Statssekreterare Bertil Östberg, Utbildningsdepartementet 2. Information om arbetet i EU inom forskningsområdet Statssekreterare

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-02 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-02 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning UbU8 Regeringens skrivelse 2011/12:36 Motioner Föredragande:

2012-02-02 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:19 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektör Pia Enochsson m.fl. 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-förslag om Horisont 2020 Subsidiaritetsprövning.

2012-01-31 11:00:00