Dokument & lagar (202 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Charlotte Svensson, finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Claes Lundgren, Finansdepartementet 2. Meddelande från kommissionen

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-dokument 4. Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster SkU15 Justering Prop. 2015/16:51 och motion Föredragande: Wallin

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om främjande av socioekonomisk konvergens och inkludering i EU genom utbildning: bidrag till den europeiska planeringsterminen 2016 Statssekreteraren Helene

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster SkU15 Beredning Prop. 2015/16:51 och motion Föredragande: Wallin 4. Punktskattehöjningar

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Kungl. Vetenskapsakademien Professor Christina Moberg, akademiens preses, professor Göran K. Hansson, akademiens ständige sekreterare, professor Arne Jarrick,

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Professor Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVADr Martin Wikström, forsknings-

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2016-01-12 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2016-01-12 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen Inför Ekofinrådets möte den 15 januari 2016 Underlag kommer senare 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde Tisdagen den 19 januari 2016 kl. 11.00

2016-01-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2015-12-17 kl. 08:45

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-17 08:45 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:14 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument EU-blad 2015/16:17 EU-blad 2015/16:18 4. Anställning under

2015-12-17 08:45:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-10 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-10 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. BEPS och andra aktuella skattefrågor Information Finansminister Magdalena Andersson, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa

2015-12-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-10 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:13 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Justering Prop. 2015/16:1

2015-12-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Utbildningsdepartementet Statssekreteraren Roger Mörtvik, Utbildningsdepartementet 2. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:12 3. Inkomna EU-dokument

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: Pyka 4. Avskaffande av skattenämnder

2015-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-11-26 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektör Thomas Persson och avdelningschef Johan Blom 2. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:11 3. Anmälningar

2015-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-26 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen Utkast till rådsslutsatser angående skattebaserosion och vinstöverföring BEPS i ett EU-sammanhang

2015-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om forskningsintegritet Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas-Herman Lundgren, departementssekreteraren Mattias Jennerholm och departementssekreteraren

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt SkU7 Justering Prop. 2015/16:14

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-17 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Utbildningsdepartementet Utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreterare Helene Öberg, Utbildningsdepartementet 2. Justering av protokoll Protokoll

2015-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om 2015 års gemensamma rapport om genomförandet av den strategiska ramen för ett europeiskt utbildningssamarbete Utbildning 2020 Statsrådet Gustav Fridolin, pressekreteraren

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SkU4y Justering Föredragande: Brynolf 4. Informationsutbytesavtal

2015-11-10 11:00:00