Dokument & lagar (165 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 15 januari. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

2014-01-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om komplettering II till troliga A-punkter v. 2 Samrådet avslutades den 9 januari. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

2014-01-09

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om komplettering II till troliga A-punkter v. 51 Samrådet avslutades den 20 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-12-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder Centralafrikanska republiken Samrådet avslutades den 19 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-12-19

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om komplettering till troliga A-punkter v. 51 Samrådet avslutades den 18 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-12-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 51 Samrådet avslutades den 16 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-12-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd inför FAC Ukraina och Iran Samrådet avslutades den 16 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-12-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om komplettering II till troliga A-punkter v. 50 Samrådet avslutades den 16 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-12-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om komplettering till troliga A-punkter v. 50 Samrådet avslutades den 13 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit. AM SD

2013-12-13

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-12-12 08:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:11 av den 28 november 2013 bifogas 2. Spelfrågor KrU6 Beredning och preliminär ställning Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas

2013-12-12 08:30:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 50 Samrådet avslutades den 12 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. AM MP, V

2013-12-12

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder Syrien Samrådet avslutades den 12 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-12-12

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd rörande uppdatering av förteckning terrorismbekämpning Samrådet avslutades den 11 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. AM V

2013-12-11

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 49 Samrådet avslutades den 5 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. AM SD

2013-12-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd rörande kompletterande underlag från Justisitedepartementet inför möte i rådet RIF Samrådet avslutades den 5 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-12-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd rörande förslag till ändringar av införlivande- och ikraftträdandedatum för Solvens 2 Samrådet avslutades den 3 december. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-12-03

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 48 Samrådet avslutades den 29 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. AM SD

2013-11-29

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-28 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:10 av den 26 november 2013 bifogas 2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Justering av förslag till budgetbetänkande

2013-11-28 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:9 av den 21 november 2013 bifogas 2. Redovisning från utskottets utvärderings- och uppföljningsgrupp Uppföljnings- och utvärderingsgruppen

2013-11-26 11:00:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder och brevsvar Iran Samrådet avslutades den 26 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-11-26