Dokument & lagar (348 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 49 inkl. kompl Samrådet avslutades den 8 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 11-14 och 16 på Coreper I samt 2, 5-7, 9-13, 17, 24-27, 29 och 35-37 på Coreper II.

2016-12-08

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende sanktioner gentemot Nordkorea respektive Demokratiska Republiken Kongo samt annotering avseende EUMM Georgien, EUTM Somalia och EUCAP Nestor Samrådet avslutades den 7 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 35.

2016-12-07

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v.48 kompl. 3 Samrådet avslutades den 5 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD, V Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening då vi inte anser att EU ska närma sig Nato.Följande avvikande

2016-12-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 48 kompl 2 Samrådet avslutades den 2 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM M Följande avvikande mening har anmälts av Moderaterna. Vi motsätter oss en förlängning då den sker för tidigt och på för svaga grunder. Förslaget om förlängning har

2016-12-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 48 inklusive kompl Samrådet avslutades den 1 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM L, KD Följande avvikande mening har anmälts av Liberalerna. Coreper2, punkt 23: EU och Sverige måste i alla kontakter med Kuba tydliggöra att man inte kompromissar

2016-12-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande avtal mellan USA och EU om dataskydd vid dataöverföringar för brottsbekämpning Samrådet avslutades den 30 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM V Följande avvikande mening anmäldes av Vänsterpartiet. Vi anser att Sverige i dagsläget ska säga nej till avtalet. Vi anser att Sverige ska verka för att EUs domstol granskar det.

2016-11-30

Utskottsmöte 2016/17:12 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12 Datum och tid: 2016-11-29 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:11 av den 24 november 2016 2. Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen KrU2 Justering Skrivningsförslag Föredragande: Maria Lindh

2016-11-29 11:00:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 47 Samrådet avslutades den 25 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM V Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet. Avvikande mening mot punkt 16 Cor II. Sverige borde inte ställa sig bakom avtalet. Vi ser inget behov av ett särskilt samarbete mellan EU och USA avseende logistik och militära operationer.

2016-11-25

Utskottsmöte 2016/17:11 Torsdag 2016-11-24 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11 Datum och tid: 2016-11-24 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:10 av den 17 november 2016 2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Justering Skrivningsförslag Handläggare: Maria

2016-11-24 09:30:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande beslut om godkännande av att Europol ingår avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol Samrådet avslutades den 24 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande en A-punkt inför RIF- rådet p. 4 som tillkommit till dagordningen för RIF-mötet Samrådet avslutades den 18 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande en A-punkt avseende förberedelserna inför EU-Ukraina toppmötet den 24 november 2016 Samrådet avslutades den 18 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna stöder sanktionerna

2016-11-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande A-punkter v.46 Samrådet avslutades den 18 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 5,7-9 och 13 på Coreper II.

2016-11-18

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-11-17 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10 Datum och tid: 2016-11-17 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:9 av den 15 november 2016 2. Information från Kulturskoleutredningen Information om utredningens förslag SOU 2016:69 SOU 2016:69

2016-11-17 09:30:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande antagande av rådsbeslut om avveckling av Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan Samrådet avslutades den 17 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-17

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9 Datum och tid: 2016-11-15 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:8 av den 10 november 2016 2. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv 2018 Överläggning

2016-11-15 11:00:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande A-punkter avseende dels rådsslutsatser gällande Iran och dels genomförandebeslut avseende sanktioner Syrien Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende information om mål vid EU-domstolen Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om två A-punktsannoteringar avseende dels rådsslutsatser gällande Iran och dels genomförandebeslut avseende sanktioner Syrien Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering avseende information om mål vid EU-domstolen Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-13