Dokument & lagar (74 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV NÄRINGSDEPARTEMENTET Infrastrukturminister Ulrica Messing, rättschef Lennart Renbjer, dep. sekr. Charlotte Ottosson Östberg, pol.sakk. Malin Cederfeldt

2006-02-02 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-02-02 TID Kl. 09.30-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2005/06:16 från den 31januari 2006. 2 Väg- och fordonsfrågor Utskottet behandlar betänkande 2005/06:TU8 Väg- och fordonsfrågor jämte motioner, se bilaga 2. Behandlingen

2006-02-02

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. RIKSREVISIONENS STYRELSES FRAMSTÄLLNING ANGÅENDE BOLAGISERINGEN AV STATENS JÄRNVÄGAR Justering av yttrande 2005/06:TU2y till näringsutskottet 2. EU-INFORMATION

2006-01-31 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-01-31 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar Utskottet upptar till fortsatt behandling yttrande 2005/06:TU2y Riksrevisionens styrelses framställning

2006-01-31

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN Generaldirektör Nils Gunnar Billinger informerar om verksamheten. 2. INFORMATION FRÅN BALLONGFLYGET VD Casbár Anderson informerar

2006-01-26 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-01-26 TID Kl. 09.30-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Luftfartsstyrelsen Generaldirektör Nils Gunnar Billinger och rättschef Lena Byström Möller informerar om verksamheten. 2 Information från Ballongflyget Verkställande direktör Casbár Anderson

2006-01-26

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS SIKA Generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Anders Wärmark informerar om aktuella rapporter m.m.

2006-01-24 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-01-24 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statens institut för kommunikationsanalys Generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Anders Wärmark informerar om aktuella rapporter m.m. rörande bl.a. planeringssystemet för trafikens infrastruktur

2006-01-24

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. VERKSAMHETSPLANERING FÖR VÅREN 2006 2. RIKSREVISIONENS STYRELSES FRAMSTÄLLNING ANGÅENDE BOLAGISERINGEN AV STATENS JÄRNVÄGAR Behandling av yttrande till näringsutskottet

2006-01-19 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-01-19 TID Kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Lena Sandström från Riksdagens utredningstjänst välkommen till utskottet som föredragande under våren 2006. 2 Verksamhetsplanering för våren 2006 Preliminär ärendeplan

2006-01-19

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justeras protokoll 2005/06:11 från den 24 november 2005. 2. POST- OCH KASSASERVICE Justering av betänkande 2005/06:TU3. 3. FRÅN IT-POLITIK

2005-12-01 10:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2005-12-01 TID Kl. 10.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:11 från den 24 november 2005. 2 Post- och kassaservice Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU3 Post- och kassaservice.

2005-12-01

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:10 från sammanträdet den 22 november 2005. 2. SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA FÖRNYBARA DRIVMEDEL Justering av

2005-11-24 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2005-11-24 TID Kl. 09.30-09.40, 09.50-10.35, 11.30-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:10 från den 22 november 2005. 2 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Utskottet upptar till fortsatt

2005-11-24

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM GOTLANDSTRAFIKEN Kommunalrådet Jan Lundgren, oppositionsrådet Eva Nypelius, regiondirektör Bo Dahllöv, kommunikationsdirektör Björg Nordenankare,

2005-11-22 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-22 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Gotlandstrafiken Kommunalrådet Jan Lundgren, oppositionsrådet Eva Nypelius, regiondirektör Bo Dahllöv, samtliga från Gotlands kommun, kommunikationsdirektör Björg Nordenankare från Länsstyrelsen

2005-11-22

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:8 från den 15 november 2005. 2. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER Beredning II av betänkande 2005/06:TU1 avseende

2005-11-17 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-17 TID Kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:8 från den 15 november 2005. 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU1 Utgiftsområde

2005-11-17

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreteraren Jonas Bjelfvenstam informerar om dels regeringens hantering av frågan om en gemensam inspektionsverksamhet

2005-11-15 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-15 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreteraren Jonas Bjelfvenstam, departementsråden Siv Gustavsson och Peter Strömbäck samt kanslirådet Arne Granholm  informerar om dels regeringens hantering av frågan

2005-11-15