Dokument & lagar (74 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN IT-FÖRETAGEN VD Ylva Hambraeus Björling, Fredrik von Essen och Stefan Holm informerar med anledning av proposition 2004/05:175 jämte motioner. 2.

2005-11-10 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-10 TID Kl. 09.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från IT-företagen Information av verkställande direktör Ylva Hambraeus, projektledare med ansvar för frågor inom telekommunikation Fredrik von Essen och projektledare för Juridiska rådet Stefan

2005-11-10

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN VÄGVERKET Generaldirektör Ingmar Skogö med medarbetare lämnar information angående budgetutfall samt mål- och resultatredovisning för Vägverket.

2005-11-08 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-08 TID Kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Praoelev Utskottet beslutar att praoeleven Tommy Hedin får vara närvarande vid utskottets sammanträde vad gäller mötespunkterna information från Vägverket och information från Miljö- och samhällsbyggnads-departementet.

2005-11-08

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista OFFENTLIG UTFRÅGNING OM FRAMTIDENS FORDON OCH DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN Bilagor Punkt 1:

2005-10-27 09:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-10-27 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om framtidens fordon och de transportpolitiska målen. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2 Vid

2005-10-27

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSTRAFIKEN Generaldirektör Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson informerar om aktuella frågor kring statens trafikupphandling

2005-10-25 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-25 TID Kl. 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Rikstrafiken Information av generaldirektör Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson om aktuella frågor kring statens trafikupphandling för Gotland. 2 Information från Banverket

2005-10-25

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:2 från den 11 oktober 2005 2. EKONOMISKA RAMAR OCH TILLÄGGSBUDGET Behandling av yttrande till finansutskottet

2005-10-18 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-18 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:2 från den 21 september 2005. 2 Yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. Utskottet

2005-10-18

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:1 från den 21 september 2005 2. ÅTGÄRDER INOM SJÖFARTSSKYDDET M.M. Justering av betänkande 2005/06:TU2 3. SVENSKA

2005-10-11 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-11 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:1 från den 21 september 2005. 2 Åtgärder inom sjöfartsskyddet m.m. Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU2 Åtgärder inom

2005-10-11

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. VERKSAMHETSPLANERING FÖR HÖSTEN 2005 2. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET kl. 10.30 Information om behandlingen inom EU av det tredje järnvägspaketet av statssekreterare

2005-09-21 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-09-21 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Peter Pedersen välkommen till utskottet. 2 Verksamhetsplanering för hösten 2005 Verksamhetsplaneringen för trafikutskottets arbete under hösten 2005 behandlas.

2005-09-21