Dokument & lagar (196 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:9 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Justering Prop. 2012/13:1 förslag 2 delvis6-12 och motioner Föredragande: AL, Sjö 3. Riksdagens tillämpning

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-15 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Produktivitetskommittén Utredningsordförande Malin Löfsjögård från Produktivitetskommittén informerar om utredningens syn på totalentreprenader 2. Justering av protokoll

2012-11-15 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-15 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen CU2 Beredning Prop. 2012/13:28 Föredragande: PS Anm. Ingen motion

2012-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren samt utredarna Jan Vikström och Torbjörn Stenbeck, samtliga från Riksrevisionen, redovisar granskningsrapporten RiR 2012:14

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Privatuthyrning av bostäder Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 förslag 1, 2 delvis3-5 och motioner Föredragande: BB 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-11-08 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-08 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Trafikverket om budget- och infrastrukturfrågor Generaldirektör Gunnar Malm från Trafikverket informerar om budget- och infrastrukturfrågor med anledning av budget-

2012-11-08 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-11-08 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetproposition privatuthyrning av bostäder m.m. Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 förslag 1-5 och motioner Föredragande: BB 3. Övriga frågor 4. Nästa

2012-11-08 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen privatuthyrning av bostäder m.m. Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 förslag 1-5 och motioner Föredragande: BB 3. Riksdagens tillämpning

2012-11-06 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-10-25 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-25 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information om avgiftssättning inom transportområdet Generaldirektör Staffan Widlert och handläggare Staffan Söderberg båda från Transportstyrelsen informerar om myndighetens avgiftssättning

2012-10-25 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-25 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-25 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. Beredning Prop. 2012/13:1 förslag 6-12 och motioner Föredragande: AL och Sjö 3. Budgetpropositionen privatuthyrning

2012-10-25 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ingela Bendrot med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmöte den 29 oktober 2012 2. Justering

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Yttrande till FiU över budgetpropositionen CU1y Justering Föredragande: AL 3. Övriga frågor Bilagor Punkt 1. Protokoll endast elektroniskt Punkt 2. Förslag

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 09:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-18 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Utfrågning om sjöfartsfrågor Bilagor Punkt 1: Program Punkt 2:

2012-10-18 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Torsdag 2012-10-18 kl. 08:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-18 08:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Socialdepartementet om lagförslagen i proposition 2012/13:1 om privatuthyrning Statsrådet Stefan Attefall m.fl.Socialdepartementet Bilagor Punkt 1. Protokoll endast elektroniskt

2012-10-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:2 2. Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer Fråga om yttrande till FiU Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande:

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Val av ny vice ordförande 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet 3. Information

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-02 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:1 2. EU-förslag till förordning om provning av motorfordon m.m. TU3 Subsidiaritetsprövning. Beslut och justering KOM2012 380

2012-10-02 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-20 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-20 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Verksamhetsplanering hösten 2012 Information om höstens utskottsarbete Föredragande: GN 2. Subsidiaritetsprövning Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om periodisk

2012-09-20 10:00:00

utskottsdokument 2005/06:827

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 2005/06 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde Trafikutskottet TU bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, trafiksäkerhet, post, elektroniska kommunikationer samt

2006-09-12

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006. 2. UPPSKOV MED BEHANDLINGEN AV VISSA ÄRENDEN Uppskov med behandlingen av propositionerna

2006-06-02 08:30:00