Dokument & lagar (683 träffar)

rfs 1968:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR jjjl UTKOM DEN 1 9 DECEMBER 1968-NR 8 Nr 8 Bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen antagna av riksdagen den 12 december 1968 1 1 Revision av riksdagsförvaltningen äger rum i form av dels intern revision, verkställd av särskilda revisionsavdelningar

1968-01-01

rfs 1968:8 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1968:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 OKTOBER 1968 NR 7 Nr 7 Bestämmelser om riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 20 september 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor meddelar, med stöd av

1968-09-20

rfs 1968:7 - höst (pdf, 198 kB)

rfs 1968:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 7 AUGUSTI 1968 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos

1968-01-01

rfs 1968:6 - höst (pdf, 450 kB)

rfs 1968:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 18 JULI 1968- NR 5 Nr 5 Bestämmelser om företagsnämnder man. inom riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 6 juni 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1968-06-06

rfs 1968:5 - höst (pdf, 598 kB)

rfs 1968:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm UTKOM DEN 25 JUNI 1968- NR4 Nr 4 Föreskrifter i anslutning till bestämmelserna den 14 december 1966 RFS 1967:9 om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1968-01-01

rfs 1968:4 - höst (pdf, 214 kB)

rfs 1968:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING WäWé UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 3 Nr 3 Instruktion för riksdagens revisorer SFS 1967:936 given Stockholms slott den 29 december 1967. Kung,Maj:t vill härigenom kungöra att, enligt vad riksdagen anmält 1 2, riksdagen antagit följande Instruktion

1968-01-01

rfs 1968:3 - höst (pdf, 309 kB)

rfs 1968:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 2 Nr 2 Instruktion för riksdagens ombudsmän SFS 1967:928 given Stockholms slott den 29 december 1967. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Ven des Konung, göra v eter ligt: att, sedan riksdagen antagit

1968-01-01

rfs 1968:2 - höst (pdf, 385 kB)

rfs 1968:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR t C 11-1 f-J UTKOM DEN 24 JANUARI 1968-NR 1 Nr 1 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet1 fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1967 vidtagna ändringar2 1 Utöver vad i lagen för

1968-01-01

rfs 1968:1 - höst (pdf, 670 kB)

Proposition 1968:171 - höst

Kangl. Maj:ts proposition nr 171 år 1968 1 Nr 171 K un gMaj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 4:o och 16:o lagen den 26 maj 1909 nr 38 s. 3 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda

1968-11-08

Proposition 1968:171 - höst (pdf, 509 kB)

Proposition 1968:170 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1968 1 Nr 170 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring i lagen den 19 maj 19U nr 219 om djurskydd given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justi tieärenden

1968-11-08

Proposition 1968:170 - höst (pdf, 1986 kB)

Proposition 1968:169 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 769 år 1968 1 Nr 169 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande av ett konsortialavtal mellan staten och ASEA om samarbete på atomkraftområdet, m. in.given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-11-08

Proposition 1968:169 - höst (pdf, 819 kB)

Proposition 1968:168 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1968 1 Nr 168 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 4 skattestrafflagen den 11 juni 1943 nr 313m. m.given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-11-08

Proposition 1968:168 - höst (pdf, 672 kB)

Proposition 1968:167 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 1968 1 Nr 167 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående svenska bidrag till Internationella utvecklingsfonden IDAgiven Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag ur statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1968-11-08

Proposition 1968:167 - höst (pdf, 294 kB)

Proposition 1968:166 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 166 år 1968 1 Nr 166 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående domartjänster vid vissa underrätter given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1968-10-31

Proposition 1968:166 - höst (pdf, 223 kB)

Proposition 1968:165 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 165 år 1968 1 Nr 165 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående bestridande av kostnader för ett nyinrättat statsdepartement, m. in.given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1968-10-31

Proposition 1968:165 - höst (pdf, 480 kB)

Proposition 1968:164 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 16b år 1968 1 Nr 164 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om antalet statsdepartement och statsråd utan departement given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden

1968-10-31

Proposition 1968:164 - höst (pdf, 252 kB)

Proposition 1968:163 - höst

Kungi. Maj.ts proposition nr 163 år 1968 1 Nr 163 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ökning av garantifonden för Svenska skeppshypotekskassan given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1968-10-31

Proposition 1968:163 - höst (pdf, 257 kB)

Proposition 1968:162 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 162 år 1968 1 Nr 162 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att i visst fall avstå arv som tillfallit allmänna arvsfonden given Stockholms slott den 18 oktober 1968. Kungl. Maj t vilt härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-10-18

Proposition 1968:162 - höst (pdf, 575 kB)

Proposition 1968:161 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1968 1 Nr 161 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, m. mgiven Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda statsrådsprotokoll över justitieärenden och lagrådets protokoll,

1968-10-31

Proposition 1968:161 - höst (pdf, 3294 kB)

Proposition 1968:160 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 160 år 1968 1 Nr 160 Kungl. Maj:t$ proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 1 mom. vägtrafikförordningen den 28 september 1951 nr 6A8given Stockholms slott den 25 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-10-25

Proposition 1968:160 - höst (pdf, 2061 kB)