Dokument & lagar (279 träffar)

rfs 1968:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR jjjl UTKOM DEN 1 9 DECEMBER 1968-NR 8 Nr 8 Bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen antagna av riksdagen den 12 december 1968 1 1 Revision av riksdagsförvaltningen äger rum i form av dels intern revision, verkställd av särskilda revisionsavdelningar

1968-01-01

rfs 1968:8 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1968:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 OKTOBER 1968 NR 7 Nr 7 Bestämmelser om riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 20 september 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor meddelar, med stöd av

1968-09-20

rfs 1968:7 - höst (pdf, 198 kB)

rfs 1968:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 7 AUGUSTI 1968 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos

1968-01-01

rfs 1968:6 - höst (pdf, 450 kB)

rfs 1968:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 18 JULI 1968- NR 5 Nr 5 Bestämmelser om företagsnämnder man. inom riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 6 juni 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1968-06-06

rfs 1968:5 - höst (pdf, 598 kB)

rfs 1968:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm UTKOM DEN 25 JUNI 1968- NR4 Nr 4 Föreskrifter i anslutning till bestämmelserna den 14 december 1966 RFS 1967:9 om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1968-01-01

rfs 1968:4 - höst (pdf, 214 kB)

rfs 1968:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING WäWé UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 3 Nr 3 Instruktion för riksdagens revisorer SFS 1967:936 given Stockholms slott den 29 december 1967. Kung,Maj:t vill härigenom kungöra att, enligt vad riksdagen anmält 1 2, riksdagen antagit följande Instruktion

1968-01-01

rfs 1968:3 - höst (pdf, 309 kB)

rfs 1968:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 2 Nr 2 Instruktion för riksdagens ombudsmän SFS 1967:928 given Stockholms slott den 29 december 1967. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Ven des Konung, göra v eter ligt: att, sedan riksdagen antagit

1968-01-01

rfs 1968:2 - höst (pdf, 385 kB)

rfs 1968:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR t C 11-1 f-J UTKOM DEN 24 JANUARI 1968-NR 1 Nr 1 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet1 fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1967 vidtagna ändringar2 1 Utöver vad i lagen för

1968-01-01

rfs 1968:1 - höst (pdf, 670 kB)

Riksdagens protokoll 1968:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 45 FÖRSTA KAMMAREN 1968 12 december Debatter m. m. Torsdagen den 12 december Sid. Svar på enkla frågor: av herr Larsson, Lars, s ang. direktiven för utredningen rörande tillsynen över lotteriverksamhet 3 av herr Hermansson ep ang. viss tillämpning av patentlagens bestämmelser om tryckningsavgift

1968-12-11

Riksdagens protokoll 1968:45 (pdf, 4057 kB)

Riksdagens protokoll 1968:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 45 ANDRA KAMMAREN 1968 1230 december Debatter eu. m. Torsdagen den 12 december Svar på frågor av: herr Hugosson s ang. den grekiska konsulärrepresentationen i Sverige herr Lindahl s ang. viss rådgivning till beskickningschefer.herr Ullsten fp ang. åtgärder mot vapenexport till Nigeria.herr

1968-12-30

Riksdagens protokoll 1968:45 (pdf, 5747 kB)

Riksdagens protokoll 1968:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 44 FÖRSTA KAMMAREN 1968 11 december Debatter m. m. Onsdagen den 11 december Sid. Näringspolitiken 4 Svar på interpellation av herr Wallmark h ang. vissa frågor inom arbetsmarknadspolitiken 5 Fördelning av anslag till atomenergiforskning m. m.28 Svensk anslutning till ett system med särskilda

1968-12-10

Riksdagens protokoll 1968:44 (pdf, 7776 kB)

Riksdagens protokoll 1968:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 44 ANDRA KAMMAREN 1968 11 december Debatter m. m. Onsdagen den 11 december fm. Sid. Viss ersättning till arrendatorer i anledning av utvidgning av Präst tomta skjutfält.3 Riktlinjer för det frivilliga skolväsendet.6 Domartjänster vid vissa underrätter.33 Bestridande av kostnader för ett

1968-12-11

Riksdagens protokoll 1968:44 (pdf, 9284 kB)

Riksdagens protokoll 1968:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 43 FÖRSTA KAMMAREN 1968 910 december Debatter m. m. Måndagen den 9 december Sid. Svar på interpellation av herr Lundberg h ang. samordning mellan värnpliktstjänstgöring och högre studier 3 Tisdagen den 10 december Svar på interpellationer: av herr Brundin h ang. barnavårdsnämndernas handlägg

1968-01-01

Riksdagens protokoll 1968:43 (pdf, 2326 kB)

Riksdagens protokoll 1968:43

Nr 43 ANDRA KAMMAREN 1968 910 december Debatter m. m. Tisdagen den 10 december Svar på interpellation av herr Gustavsson i Alvesta ep ang. arbetsmarknadsutbildningen. Lokalisering av flygplatser inom stockholmsregionen och utredning om lokalflygplats för Stockholm.Bemyndigande för Kungl. Maj:t att i visst fall avstå

1968-12-09

Riksdagens protokoll 1968:43 (pdf, 1532 kB)

Riksdagens protokoll 1968:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 ANDRA KAMMAREN 1968 56 december Debatter m. m. Torsdagen den 5 december Sid. Svar på frågor av: herr Lindström s ang. vissa disciplinbrott av värnpliktiga.5 herr Werbro fp ang. användandet av blodgivarkort som identitetshandling och fröken Ljungberg h ang. skärpning av identi tetskontrollen

1968-12-06

Riksdagens protokoll 1968:42 (pdf, 7828 kB)

Riksdagens protokoll 1968:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 FÖRSTA KAMMAREN 1968 56 december Debatter m. m. Torsdagen den 5 december Sid. Svar på enkel fråga av herr Karlsson, Ove, s ang. partiellt arbetsföras försörjningsproblem 3 Svar på interpellationer: av herr Nilsson, Ferdinand, ep ang. tillämpningen av lagen om vapenfri tjänst, m. m.5

1968-01-01

Riksdagens protokoll 1968:42 (pdf, 2705 kB)

Riksdagens protokoll 1968:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 ANDRA KAMMAREN 34 december Debatter m. m. Tisdagen den 3 december Svar på interpellationer av: herr Thylén h ang. anvisande av statliga medel för Lutherhj alpens och Röda Korsets hjälpverksamhet.herr Lorentzon vpk ang. tillverkning av visst bekämpningsmedel mot oljeskador.herr Johansson

1968-12-04

Riksdagens protokoll 1968:41 (pdf, 11062 kB)

Riksdagens protokoll 1968:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 FÖRSTA KAMMAREN 1968 34 december Debatter m. m. Tisdagen den 3 december Sid. Svar på interpellationer: av herr Werner vpk ang. bostadsbyggandet 5 av herr Larsson, Thorsten, ep ang. allmänt ombud i socialförsäkringsmål 12 av herr Björk s ang. lämplighetsprövning av blivande präster 16

1968-12-04

Riksdagens protokoll 1968:41 (pdf, 6259 kB)

Riksdagens protokoll 1968:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 40 ANDRA KAMMAREN 1968 2829 november Debatter m. m. Torsdagen den 28 november Sid. Svar på frågor av: herr Almryd h ang. standarden på militärförläggningar.3 herr Hermansson vpk ang. svensk vapenexport till Latinamerika 4 herr Hamrin i Kalmar fp ang. den föreslagna nya länsindelningens

1968-01-01

Riksdagens protokoll 1968:40 (pdf, 4006 kB)

Riksdagens protokoll 1968:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 40 FÖRSTA KAMMAREN 1968 2829 november Debatter m. in. Torsdagen den 28 november Sid. Svar på enkla frågor: av herr Svanström ep ang. upprustning av de militära för läggningslokalerna 3 av herr Nilsson, Ferdinand, ep ang. avskaffande av dyrortsgrupp 3, m. m.4 Svar på interpellation av

1968-01-01

Riksdagens protokoll 1968:40 (pdf, 2095 kB)