Dokument & lagar (8 träffar)

Framställning / redogörelse 1892:Kmtalnov - urtima

Kong ZMZajzts tal på rikssalen vid urtima riksdagens afslutande den 28 November 1892. Gode herrar och svenske mån Den urtima riksdagens förhandlingar äro nu slutade, och är det med hjertlig tacksägelse Jag i dag hemförlofvar Eder. Min i riksdagskallelsen uttalade förtröstan har blifvit i fullt mått rättfärdigad och

1892-11-28

Framställning / redogörelse 1892:Kmtalnov - urtima (pdf, 159 kB)

Framställning / redogörelse 1892:Kmtalokt - urtima

IKZoxigL ta.1 på rikssalen vid urtima riksdagens öppnande den 18 Oktober 1892. Gode herrar och svenske män jTenom en ringa röstöfvervigt i den ena af Riksdagens kamrar blef Mitt för senast församlade Riksdag framlagda förslag till ordnande och stärkande af försvarsväsendet förkastadt. Ur en sådan utgång af Mina upprepade

1892-10-18

Framställning / redogörelse 1892:Kmtalokt - urtima (pdf, 161 kB)

Framställning / redogörelse 1892:Kmtal

ZEsZongL IMIajrts ial på rikssalen vid riksdagens öppnande den 20 Januari 1892. Gode herrar och svenske män Varen af Mig i dag helsade välkomne till de betydelsefulla värf Eder tillhöra såsom svenska folkets valde tillitsmän. När samhällsfrågor af större betydelse vänta sin lösning, är ett upprigtigt och välvilligt

1892-01-20

Framställning / redogörelse 1892:Kmtal (pdf, 163 kB)

Framställning / redogörelse 1892:RGK

RIKSDAGENS år 1891 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, p. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1892. ty:i 9, q rJ il T rnr p- TA 1 JL l:A 87OAT8inj l©ii t-i. i fä M X. lii ieiii LLd.nij wni:r v4 i 15 i jKflN TiTaJjiitjj obc:fino7 Af innevarande

1892-01-14

Framställning / redogörelse 1892:RGK (pdf, 16479 kB)

Framställning / redogörelse 1892:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1891 af dem verkställa granskning af STATSVERKETS samt andra af allmänna medel bestående fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1890 j jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM

1892-01-01

Framställning / redogörelse 1892:SV (pdf, 23371 kB)

Framställning / redogörelse 1892:Rber

Berättelse om livad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 20 Januari 1892. Underhandlingar hafva blifvit inledda med Argentinska republikens regering Underhand-om ratifikation af den mellan de förenade rikena och Argentinska republiken llnf£t rf'i Wien

1892-01-01

Framställning / redogörelse 1892:Rber (pdf, 2672 kB)

Framställning / redogörelse 1892:RB

BERÄTTELSE TILL 1892 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1891. STOCKHOLM, P. A. NYMANS KFTF.RT It AI A UKH TRYCKERI, 1891. r y i p i P'i lc/il. j Av i O f I i Till 1892 års lagtima Riksdag. Jemlik föreskrift i dels 1 af den för Riksdagens revisorer af riksbanken gällande instruktion,

1892-01-01

Framställning / redogörelse 1892:RB (pdf, 6258 kB)

Framställning / redogörelse 1892:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS EMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1892 samt Tryckfrihetskomm itterades Berättelse. KS STOCKHOLM IVAR HoEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1892. INNEHA L L. Sid. Inledning.Redovisning för åtal, anställda mot: 1 kontraktsprosten J. H. Vingqvist, för det lian obehörigeu tagit sportler för embcts

1892-01-01

Framställning / redogörelse 1892:Jo (pdf, 8612 kB)