Dokument & lagar (74 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning m.m. justering Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:47 Utvidgad rätt

2008-01-31 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 09.30 Uppvaktning av Avfall Sverige 2. Behandling av motioner om rovdjursförvaltning föredragande HR/ 3. Behandling av kommissionens meddelande

2008-01-31 09:30:00

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR9

Uppföljning av Kriminalvårdens behandlingsprogram för män som dömts för våld i nära relationer ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-14-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR9 Förord Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering av en särskild arbetsgrupp uppföljningsgruppenGruppen består

2008-01-30

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR9 (pdf, 757 kB)

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 17 och den 22 januari 2008. 2. Hemlig teleavlyssning, m.m. Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2007/08:34

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöministern informerar angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU 2. Justering av protokoll 2007/08:15 och 2007/08:16 3. Behandling av Hälsokontrollen

2008-01-29 10:30:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Behandling av motioner om landsbygdsutveckling m.m. föredragande MH/ 2. Behandling av motioner om avfall och kretsloppsfrågor föredragande ALK 3.

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning m.m. Behandling av regeringens proposition 2007/08:47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 december 2007. 2. Subsidiaritetskontroll beslut Fråga om subsidiaritetskontroll av kommissionens förslag

2008-01-17 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksminister Eskil Erlandsson lämnar information inför jordbruks- och fiskerådet den 21-22 januari 2008 2. Justering av protokoll 2007/08:14

2008-01-17 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 27 och den 29 november 2007. 2. Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen justering Utskottet fortsätter

2007-12-18 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksdepartementet lämnar information inför Jordbruks- och fiskerådet den 17-20 december 2007 2. Miljödepartementet lämnar information inför

2007-12-13 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om transportsektorn och utsläppshandel 2. Övriga frågor Bilagor Program Deltagarförteckning Möte med rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC den 19 november 2007:

2007-12-06 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Sveriges miljö-jordbruks- och fiskeråd i Bryssel informerar utskottet 2. Justering av protokoll 2007/08:10 3. Justering av förslag till betänkande

2007-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Skandiasalen N 3-04 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:9 2. Möte med föreningen Näringslivets miljöchefer NMC Presentation av föreningens miljöchefer, diskussion

2007-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar. 2. Subsidiaritetskontroll Fråga om subsidiaritetskontroll

2007-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:8 2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård föredragande

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13 och den 15 november 2007. 2. Utgiftsområde 4, Rättsväsendet justering Utskottet fortsätter behandlingen av

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern överlägger med utskottet med anledning av KOM07 539 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala

2007-11-22 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Information från Fiskeriverket. 2. Justering av förslag till utlåtande 2007/08:MJU4 Grönbok om anpassning till klimatföändringarna i Europa

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU Statssekreterare Magnus G Graner med medarbetare informerar. 2. Sveriges Domstolar, Rättsliga

2007-11-15 10:00:00