Dokument & lagar (74 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:5 och 6 2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU5 Tillsyn över hundar och katter föredragande HR/ 3. Inkomna

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Stefan Strömberg informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 30 oktober och den 1 november

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 uppvaktning av Naturskyddsföreningen, Greenpeace och WWF 2. Kl. 10.30 uppvaktning av Svenska torvproducentföreningen 3. Justering av protokoll

2007-11-01 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll

2007-11-01 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Fotografering 2. Riksdagens utredningstjänst informerar om den av riksdagen planerade framtidsdagen den 24 januari 2008 och seminariet om

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 23 oktober 2007. 2. Prioriteringar av olika brottstyper Behandling av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 23 oktober 2007. 2. Brottsförebyggande rådet, Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete preliminär justering

2007-10-25 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljödepartementet informerar inför Miljöråd den 30 oktober 2007 2. Justering av protokoll 2007/08:2 och 3 3. Inkomna skrivelser 4. Övriga frågor

2007-10-25 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den16 oktober 2007. 2. Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning justering Fortsatt behandling

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Fråga om överläggning med regeringen saksamråd Fråga om att påkalla överläggningar saksamråd med regeringen ang. rådsbeslut om förbättrat samarbete i krissituationer

2007-10-23 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern överlägger med utskottet om KOM 07 492 Förslag till Rådets förordning om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed

2007-10-18 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:1 2. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 volym

2007-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 7 juni och den 13 september 2007. 2. Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning Behandling

2007-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöministern informerar med anledning av nytt ordförandeskap 2. Justering av protokoll 2006/07:38 3. Justering av förslag till utlåtande 2007/08:MJU3

2007-09-19 08:00:00