Dokument & lagar (86 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid : 08:30 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern informerar om det kommande landsbygdsprogrammet 2. Övriga frågor Bilagor Återrapport från informellt

2006-06-17 08:30:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:27 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:27 Datum och tid : 08:15 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information 3. Reseberättelser från arbetsmarknadsutskottets studieresor 2006 till Spanien och Portugal

2006-06-01 08:15:00

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:35 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:35 Datum och tid : 08:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:34 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU14 Nationell klimatpolitik i global samverkan /föredragande

2006-06-01 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid : 08:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2005/06:32 och 2005/06:33 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU14 Nationell klimatpolitik

2006-05-30 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:33 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:33 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:31 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU15 Utvecklad utsläppshandel för minskad

2006-05-18 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:26 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:26 Datum och tid : 09:15 Plats : RÖ 5-38 EU-information av statssekreterare Anders Teljebäck med medarbetare, Näringsdepartementet* Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information 3.

2006-05-18 09:15:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:32 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:32 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Uppvaktning av Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund 2. Justering av protokoll 2005/06:30 3. Fortsatt behandling

2006-05-16 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:25 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:25 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information 3. Justering av bet. 2005/06:AU9 Arbetstagarinflytande i Europakooperativ -SF- 4.

2006-05-11 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:31 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:31 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF, med anl. av proposition 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen 2.

2006-05-11 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:23 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:23 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden - 2005/06:UbU20 Kvalificerad yrkesutbildning som

2006-05-11 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:22 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:22 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition

2006-05-09 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:30 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:30 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Uppvaktning av Klimatkommunerna 2. Justering av protokoll 2005/06:28 3. Behandling av proposition 2005/06:172 Nationell

2006-05-09 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:29 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:29 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:27 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU24 Finansiering av kärnavfallets slutförvaring /föredragande

2006-05-04 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:24 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:24 Datum och tid : 09:15 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information 3. Justering av bet. 2005/06:AU8 Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för

2006-05-04 09:15:00

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:28 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:28 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Information från Miljöministern om uppföljningen av miljömålen 2. Justering av protokoll 2005/06:26 3. Behandling

2006-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:27 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:27 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:25 2. Behandling av skrivelse 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor samt dels följdmotionerna 2005/06: MJ36

2006-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:23 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:23 Datum och tid : 09:15 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information 3. Justering av bet. 2005/06:AU11 Nya mål i jämställdhetspolitiken -GU- 4. Behandling

2006-04-27 09:15:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:21 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:21 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:UbU18 Skydd för störningskänslig forskning 4.

2006-04-27 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:26 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:26 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Uppvaktning Sveriges Kommuner och Landsting 2. Justering av protokoll 2005/06:24 3. Justering av förslag till yttrande

2006-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:25 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:25 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Svensk Kärnbränslehantering AB 2. Behandling av proposition 2005/06:184 Utvecklad utsläppshandel för

2006-04-20 10:00:00