Dokument & lagar (219 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fråga om utskottsinitiativ avseende ändringar i sjukförsäkringen. 3. Kanslimeddelanden. 4. Övriga frågor. 5. Tid för nästa sammanträde ev. torsdagen den 10 december 2009 kl. 8.00

2009-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Särskilda utredaren Anna Hedborg informerar om Arbetsförmågeutredningen. 3. Kanslimeddelanden. 4. Övriga frågor. 5. Tid för nästa sammanträde torsdagen den 28 januari 2010 kl. 10.00

2009-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, och motioner, vad gäller utgiftsområde 8 Migration.

2009-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om Sveriges medverkan i operation Atalanta 3. Justering av protokoll 4.

2009-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Information av Kärnavfallsrådet 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Bilagor Utkast till protokoll 2009/10:

2009-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggning med och information av regeringen, Socialdepartementet, om EU-frågor på socialpolitikens område. 3. Överläggning

2009-11-26 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:44 Ändringar i premiepensionssystemet, och motioner. Justering av förslag till

2009-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av två protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering FöU1 Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 13:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering FöU1 Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-17 13:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Generaldirektör Per Molander, Inspektionen för socialförsäkringen ISFinformerar om verksamheten. 3. Behandling av proposition

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Offentlig utskottsutfrågning om Afghanistan Inledning Anders Karlsson sförsvarsutskottets ordförande Föredrag av Sverker Göranson

2009-11-17 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 10:45 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde 6. Föredragning 11.00 Försvarsminister

2009-11-12 10:45:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av 2009/10:RRS4 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans underlag för beslut

2009-11-12 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Generaldirektör Adriana Lender m.fl.Försäkringskassan, informerar om verksamheten. 3. Behandling av proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Granskning FöU1 Grankning av utkast till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning om regeringens proposition 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser

2009-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Generaldirektör Dan Eliasson m.fl.Migrationsverket, informerar om verksamheten. 3. Fortsatt behandling av 2009/10:RRS4 Riksrevisionens

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU1 Behandling av underlag till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om verksamheten i Afghanistan. 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2009-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, och motioner.

2009-10-20 11:00:00