Dokument & lagar (227 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:4 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Beredskapslagring av olja FöU2 Justering Prop. 2011/12:162 och motion Föredragande: ELM 4. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets

2012-11-06 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-15 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SfU2y Justering Föredragande: CM 3. Vissa frågor om underhållsstöd Beredning

2012-11-15 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-10-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2013, utgiftsområdena 1012 inom socialförsäkringsområdet SfU1 Beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande:

2012-10-25 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Inför rådet för utrikes frågor kl. 11.00 Information Försvarsminister Karin Enström m.fl.Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Utgiftsområde

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-11-08 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Offentlig utfrågning om anskaffning av nästa generation JAS 39 Gripen Bilagor Punkt 1: Program för försvarsutskottets offentliga utfrågning om anskaffning av nästa generation JAS 39

2012-11-08 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson samt analys- och prognoschef Laura Hartman 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor

2012-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-22 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Stresstester av kärntekniska anläggningar, m.m. 10.00 Information Ställföreträdande generaldirektör Fredrik Hassel m.fl.Strålsäkerhetsmyndigheten 2. Vissa säkerhetsrekommendationer

2012-11-22 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2013 FöU1 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande:

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-20 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-20 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04, öppet sammanträde RÖ4-43, sammanträde Öppet sammanträde 1. Statistik om dem som lämnat sjukförsäkringen Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson informerar

2012-11-20 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-13 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-13 09:00 Plats: Andrakammarsalen Öppen utfrågning med finansutskottet om AP-fondernas framtid Bilagor Pressmeddelande om

2012-11-13 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-22 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Vissa frågor om underhållsstöd SfU3 Justering Prop. 2012/13:16 Föredragande: JS 3. Vissa internationella socialavgiftsfrågor SfU4 Justering

2012-11-22 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 8 Migration SfU2 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: MP 3. Vissa internationella socialavgiftsfrågor SfU4

2012-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2013 FöU1 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande:

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor om ett gemensamt europeiskt asylsystem och om Stockholmsprogrammet Överläggning Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:15

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-12-04 11:15 Plats: RÖ 5-32 1. Lägesrapportering angående PRIO-initiativet 11.15 Information C LEDS generallöjtnant Jan Salestrand m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Rapporter

2012-12-04 11:15:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-12-11 kl. 08:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-11 08:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ om rehabilitering Fortsatt beredning Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SKL närvarar 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga

2012-12-11 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Rehabilitering tillbaka till arbete SfU6 Justering Utskottsinitiativ Föredragande: KS 3. Migration och asylpolitik SfU7 Beredning Motioner

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2013-02-19 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarsmakten om operativa studier och spel Information Generalmajor Dennis Gyllensporre m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Förordnande

2013-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Personalförsörjning och Försvarsmaktens förmåga kl. 11.00 Information Försvarsminister Karin Enström m.fl.Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2013-02-21 09:30 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarsmakten om vissa studiefrågor Information Vik. överbefälhavare generallöjtnant Jan Salestrand m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-förslag

2013-02-21 09:30:00