Dokument & lagar (204 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-19 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerar om inspektionens rapporter 2013:14

2013-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Tisdag 2013-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-10-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander m.fl. informerar om inspektionens rapporter 2013:7 om unga med

2013-10-01 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2014-01-23 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-23 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Ungdomars väg till arbete AU3 Föredragning Skr. 2013/14:35 och motioner Föredragande: LD 2. Information om Digitala mötestjänsten Projektledare Anne Rymer-Rythén 3. Justering

2014-01-23 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2014-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-16 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Utvärderings- och forskningssekretariatet Ett förlängt arbetsliv forskning om förutsättningar hos arbetstagare och arbetsmarknad Anna Kåring Wagman, forskningssekreterare

2014-01-16 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-05 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ministerrådsmöte, sociala frågor EPSCO Återrapportering Statssekreteraren Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet 3. Rapport från kommittén

2013-12-05 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-06 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Ungdomars väg till arbete AU3 Justering Skr. 2013/14:35 och motioner Föredragande: LD 2. Jämställdhet AU4 Föredragning Motioner Föredragande: LF 3. Arbetsrätt AU6 Föredragning

2014-02-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Förslag om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaden Eures Subsidiaritetsprövning

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-30 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd SfU7 Beredning Skr. 2013/14:45 och motioner Föredragande: MP 3. ILO:s

2014-01-30 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Rådsrekommendation om kvalitetskriterier för praktikplatser Överläggning med regeringen Statsrådet Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet 2. Rådsslutsatser om

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-06 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd SfU7 Justering Skr. 2013/14:45 och motioner Föredragande: MP 3. ILO:s

2014-02-06 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från utredningen om män och jämställdhet Utredaren Svend Dahl 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella möten och inkommande besök 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Torsdagen den 20 februari kl. 10.00

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning SfU9 Beredning Prop. 2013/14:83 och motion Föredragande:

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-27 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor RIF Återrapportering Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet 3. EU-frågor på migrationsområdet

2014-02-27 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander m.fl. informerar om inspektionens rapporter 2013:16 Försäkringskassans

2014-02-25 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-02-27 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar Euresnätverket Överläggning med regeringen Statssekreteraren Christina Ramm-Ericson, Arbetsmarknadsdepartementet

2014-02-27 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-03-11 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-03-11 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Frågor om fri rörlighet för EU-medborgare Information Justitiedepartementet och Socialdepartementet 3. Uppföljning av rörlighetsdirektivets

2014-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Folkbildningsförbundet Ordföranden Annika Nilsson 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella möten och inkommande besök 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Tisdagen den 11 mars kl. 11.00

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-20 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Jämställdhet AU4 Justering Motioner Föredragande: LF 2. Arbetsmiljö AU5 Föredragning Motioner Föredragande: LD 3. Förslag om ett europeiskt nätverk

2014-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:24 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid: 2014-03-18 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Staten och det civila samhället i integrationsarbetet Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella

2014-03-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-03-11 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-03-11 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Avtalsrörelsen och lönebildningen 2013 Information från Medlingsinstitutet Generaldirektör Claes Stråth 2. Arbetsmiljö AU5 Justering Motioner Föredragande: LD 3. Justering

2014-03-11 11:00:00