Dokument & lagar (154 träffar)

Utskottsmöte 2013/14: Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14: Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14: Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Aktuella EU-frågor 4. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: EK 5. Interparlamentariska

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Tisdag 2014-02-04 kl. 10:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-04 10:30 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet KKR den 20-21 februari

2014-02-04 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-30 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export NU13 Fortsatt beredning Skr. 2013/14:55 och motioner Föredragande: CR 3. Riksrevisionens

2014-01-30 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2014-01-30 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-30 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Information från expertgruppen för biståndsanalys EBA Lars Heikensten, ordförande 2. Justering av protokoll 3. Sverige i Arktiska rådet UU14 Beredning Skrivelse 2013/14:50 och

2014-01-30 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Kommissionens arbetsprogram 2014 UU4 Justering KOM2013 739 Föredragande: IS 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om företagshemligheter NU28 Justering KOM2013 813 Föredragande: LS 3. Riksrevisionens rapport om staten

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2014-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-16 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information om förslag till direktiv om företagshemligheter

2014-01-16 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2014-01-16 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-16 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen UU13 Justering Skrivelse 2013/14:29 Motioner Föredragande: SE 2. Meddelande om Kommissionens arbetsprogram UU4 Fortsatt

2014-01-16 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:45

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-12-12 08:45 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Kommissionens arbetsprogram 2014 UU4 Granskning KOM2013 739 Föredragande: IS 4. Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen

2013-12-12 08:45:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Statliga företag NU7 Justering Skr. 2012/13:140 och motioner Föredragande: AKA 3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om att skydda know-how

2013-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 5-30 1. Kl. 10:00 Sverige i Arktiska rådet effektivt utbyte av medlemskapet RiR 2013:9 Information tillsammans med MjU Riksrevisor Claes Norgren, Riksrevisionen Revisionsledare Anne Wisten,

2013-12-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet

2013-12-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-28 10:30 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet kl. 10.30 Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2013-11-28 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-28 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Justering Proposition 2013/14:1 och motioner Föredragande: BMH 2. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Justering Proposition

2013-11-28 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Östliga partnerskapet Information Utrikesrådet Torbjörn Sohlström, UD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen den 28

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Frihandelsavtal mellan EU och republiken Korea Sydkorea NU8 Justering Prop. 2013/14:20 Föredragande: AKA 3. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt NU2 Justering

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-21 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 21 Energi NU3 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: RB 3. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande: LS 4. Kanslimeddelanden

2013-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-21 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-21 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Fortsatt beredning Proposition 2013/14:1 och motioner Faktapromemoria 2012/13:FPM152

2013-11-21 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-14 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-14 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar aktuell information om förhandlingsläget

2013-11-14 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-14 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-14 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Kvinnor, fred och säkerhet UU7 Justering Motioner Föredragande: AE 2. Överläggning i EU-frågor Överläggning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 3. Inför utrikesrådet FAC

2013-11-14 09:30:00