Dokument & lagar (197 träffar)

Utskottsmöte 2018/19:20190118utskottsmöte1

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-01-18 kl. 10.15  Obs ändrad tid Plats: Skandiasalen N3Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 10 december 2018 Information och samråd

2019-01-18 10:15:00

Utskottsmöte 2016/17:eun201703240900 Fredag 2017-03-24 kl. 09:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Fredag 2017-03-24 kl. 09:00 Plats:

2017-03-24 09:00:00

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1710 Till p. 1 -2

Rådspromemoria 2006-09-25 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter, folkrörelsefrågor och idrott Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 5 6 oktober Dagordningspunkt: 12 Byrån för grundläggande rättigheter Dokument: Tidigare dokument: 10774/05 JAI


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1710 Till p. 1 -2 (doc, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1708 Till p. 1 -2

Rådspromemoria 2006-09-25 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete BIRS Rådets möte rättsliga och inrikes frågor RIF den 5-6 oktober 2006 Dagordningspunkt 11 Förslag till rambeslut om överförande av dömda personer mellan EU:s medlemsstater Dokument: 13080/06, COPEN 99


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1708 Till p. 1 -2 (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1713 Till p. 1 -2

Rådspromemoria 2006-09-25 Justitiedepartementet/Utrikesdepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet Asien- och Oceanienenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 5-6 oktober 2006 Lunchdiskussion: Afghanistan och narkotika Dokument: Tidigare dokument: Tidigare behandling vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1713 Till p. 1 -2 (doc, 38 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1712 Till p. 1 -2

Rådspromemoria 2006-09-25 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 5-6 oktober 2006 Dagordningspunkt 14 Utkast till rambeslut om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat Dokument: Tidigare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1712 Till p. 1 -2 (doc, 46 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1707 Till p. 1 -2

Rådspromemoria 2006-09-25 Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 5-6 oktober 2006 Dagordningspunkt 6 En strategi för integrerad gränsförvaltning utveckling av förvaltningen av de yttre sjögränserna, med beaktande av situationen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1707 Till p. 1 -2 (doc, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1706 Till p. 1 -2

Rådspromemoria 2006-09-25 Försvarsdepartementet Civila enheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 5-6 oktober 2006 Dagordningspunkt 4 Förslag till en förordning för ett instrument för snabbinsatser och förberedelser inför större olyckor omdöpt till Finansiellt instrument för området civil protectionDokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1706 Till p. 1 -2 (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1705 Till p. 1 -2

Rådspromemoria 2006-09-25 Justitiedepartementet EU-enheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 5-6 oktober 2006 Dagordningspunkt 3 Halvtidsutvärdering av Haagprogrammet Dokument: Tidigare dokument: 1. Genomförande av Haagprogrammet: framtida utveckling, KOM 2006 331 slutlig 2. Utvärdering av EU:s politik


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1705 Till p. 1 -2 (doc, 46 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1704 Till p. 1 -2

Kommenterad dagordning Ju2006/444/EU 2006-09-25 Justitiedepartementet/ Utrikesdepartementet EU-nämnden Riksdagen Kommenterad dagordning för ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten RIF-rådet i Luxemburg den 5-6 oktober 2006 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Se bifogad


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1704 Till p. 1 -2 (doc, 93 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1711 Till p. 1 -2

Rådspromemoria 2006-09-25 Justitiedepartementet Enheten för Immaterialrätt och Transporträtt Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 5-6 oktober 2006 Dagordningspunkt 13 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter Dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1711 Till p. 1 -2 (doc, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1675 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 juli 2006 31.7 OR. fr Interinstitutionellt ärende: 2006/0132 COD 11896/06 ENV 419 AGRI 263 CODEC 792 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 18 juli 2006 Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1675 Till p. 2 (doc, 355 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1674 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 juli 2006 31.7 OR. fr 11902/06 ENV 420 AGRI 264 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 18 juli 2006 till: Javier SOLANA, generalsekreterare/hög representant Ärende: Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1674 Till p. 2 (doc, 126 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1673 Till p. 2

Bilaga 2. Slutlig Rådspromemoria 2006-08-31 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Ulrika Askling 405 31 85 Jordbruks- och fiskerådets möte den 18 september 2006 Dagordningspunkt 8.a och 8.b Rubrik: Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1673 Till p. 2 (doc, 46 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1672 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 24 juli 2006 14.8 OR. fr Interinstitutionellt ärende: 2006/0136 COD 11755/06 AGRILEG 127 ENV 411 CODEC 773 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 19 juli 2006 Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden För delegationerna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1672 Till p. 2 (doc, 547 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1671 Till p. 2

Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-08-31 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för kretslopp och kemikalier Christian Haglund 405 18 41 Jordbruks- och fiskerådets möte den 18 september 2006 Dagordningspunkt 7 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1671 Till p. 2 (doc, 44 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1670 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juni 2006 6.7 OR. en 10851/06 AGRI 232 AGRIFIN 43 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 23 juni 2006 till: Javier SOLANA, generalsekreterare/hög representant Ärende: Meddelande från kommissionentill rådet och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1670 Till p. 2 (doc, 103 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1669 Till p. 2

Slutlig Kommenterad dagordning 2006-09-01 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB EU-kansliet Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 18 september 2006 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. evMeddelande från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1669 Till p. 2 (doc, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1668 Till p. 1

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 15 september 2006 ALLMÄNNA RÅDET 1. Godkännande av dagordningen 2. Antagande av A-punktslistan 3. Resolutioner, beslut och yttranden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1668 Till p. 1 (doc, 68 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1676 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 juli 2006 14.7 OR. fr 11640/06 AGRI 258 ENV 409 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 12 juli 2006 Ärende: Förslag till rådets beslut om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av rapsprodukter Brassica napus L.linjerna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1676 Till p. 2 (doc, 97 kB)