Dokument & lagar (197 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1309 Till p. 1-4

Rådspromemoria N/2006/XXX/EIS 2006-05-18 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och Internationell Samordning Rådets möte Sysselsättning, socialpolitik, hälsa och konsument den 1 juni 2006 Dagordningspunkt 11 Rubrik: PROGRESS Dokument: 13691/05 SOC 413 ECOFIN 326 CADREFIN 214 CODEC 936 Tidigare dokument: Regeringskansliets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1309 Till p. 1-4 (doc, 50 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1308 Till p. 1-4

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 18 May 2006 Interinstitutional File: 2005/0214 COD 9100/1/06 REV 1 SOC 219 ECOFIN 157 CODEC 443 REPORT from The Presidency to Permanent Representatives Committee Part I Council EPSCO No. prev. doc. 7700/06 SOC 148 ECOFIN 118 CODEC 275 No. Cion prop. 13686/05 SOC 412 ECOFIN


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1308 Till p. 1-4 (doc, 54 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1307 Till p. 1-4

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 19 May 2006 9633/06 SOC 254 ECOFIN 179 COVER NOTE from The Employment and the Social Protection Committees to Delegations Subject Flexicurity Joint Contribution of the Employment Committee and the Social Protection Committee Delegations will find attached a joint contribution


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1307 Till p. 1-4 (doc, 99 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1306 Till p. 1-4

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 18 May 2006 9468/06 SOC 238 SAN 124 ONU 65 NOTE from The Permanent Representatives Committee Part I to Council EPSCO Subject Review of the implementation by the Member States and the EU institutions of the Beijing Platform for Action Draft Council Conclusions In the context


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1306 Till p. 1-4 (doc, 73 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1305 Till p. 1-4

PM Till riksdagen 2006-05-19 N2006/4126/EIS Näringsdepartementet PM till riksdagen inför EPSCO-rådet den 1-2 juni 2006 Europeiskt Jämställdhetsinstitut Dagordningspunkt 7 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut Rubrik: Ändrat förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1305 Till p. 1-4 (doc, 45 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1304 Till p. 1-4

Rådspromemoria 2006-05-17 Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten EPSCO rådets möte den 1-2juni 2006 Dagordningspunkt 6 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och fastställande av innehållet i bilaga XI. Allmän partiell


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1304 Till p. 1-4 (doc, 40 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1303 Till p. 1-4

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 12 May 2006 Interinstitutional File: 2006/0006 COD 9099/06 LIMITE SOC 218 CODEC 442 NOTE from General Secretariat to Permanent Representatives Committee Part 1Council EPSCO No. Cion prop. 5896/06 SOC 44 CODEC 93 COM2006 16 final Subject Proposal for a Regulation of the European


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1303 Till p. 1-4 (doc, 84 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1302 Till p. 1-4

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 12 May 2006 Interinstitutional File: 2006/0006 COD 9099/06 ADD 1 LIMITE SOC 218 CODEC 442 ADDENDUM TO THE NOTE from General Secretariat to Permanent Representatives Committee Part 1Council EPSCO No. Cion prop. 5896/06 SOC 44 CODEC 93 COM2006 16 final Subject Proposal for a


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1302 Till p. 1-4 (doc, 167 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1301 Till p. 1-4

Rådspromemoria 2006-05-12 Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten EPSCO rådets möte den 1-2juni 2006 Dagordningspunkt 5 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning för tillämpning av förordning EG nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Dokument: 9099/06, SOC 218, CODEC 442 KOM 2006


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1301 Till p. 1-4 (doc, 40 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1300 Till p. 1-4

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 maj 2006 16.5 OR. en 9330/06 SOC 231 ECOFIN 163 ENV 280 FÖLJENOT från: Sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd till: Ständiga representanternas kommitté Coreper Irådet sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Ärende: Gemensamt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1300 Till p. 1-4 (doc, 79 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1299 Till p. 1-4

Promemoria 2006-05-22 N2006/4126/EIS Näringsdepartementet Jordbruksdepartementet Socialdepartementet Sveriges riksdag EU-nämnden EPSCO-rådet den 1-2 juni 2006 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punktslistan Torsdagen den 1 juni 2006: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Översyn av EU:s


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1299 Till p. 1-4 (doc, 106 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1296 Till p. 3

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 april 2006 OR. fr Interinstitutionellt ärende: 2005/0280 CNS 7587/06 PECHE 81 OC 228 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko GEMENSAM INSTÄLLNING Tidsfrist för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1296 Till p. 3 (doc, 606 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1295 Till p. 3

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 januari 2006 27.1 OR. fr Interinstitutionellt ärende: 2005/0280 CNS 5152/06 PECHE 6 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 26 december 2005 Ärende: Förslag till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1295 Till p. 3 (doc, 732 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1294 Till p. 3

CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 8 mai 2006 8720/06 LIMITE AGRILEG 70 NOTE DINFORMATION du: Secrétariat Général Objet: Préparation de la session du Conseil Agriculture et Pêche du 22 mai 2006 1. Accords dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire entre la CE et la Fédération de Russie Le 2 septembre 2004,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1294 Till p. 3 (doc, 3872 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1293 Till p. 3

Bilaga 2 slutlig Rådspromemoria 2006-05-10 Jordbruksdepartementet Lantbruksenheten Rådets möte den 22 maj 2006. Dagordningspunkt 4 Rubrik: Samexistens mellan genetiskt modifierade, konventionella och ekologiska grödor freedom of choiceRådsslutsatser Dokument: Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Frågan har inte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1293 Till p. 3 (doc, 43 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1292 Till p. 3

slutlig Rådspromemoria Bilaga 1 2006-05-11 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 22 maj 2006 Dagordningspunkt: 3 Rubrik: Förslag till rådets förordningar om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter R om ändring av förordning EEG nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1292 Till p. 3 (doc, 48 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1291 Till p. 3

Slutlig Kommenterad dagordning 2006-05-15 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB EU-kansliet Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 22 maj 2006 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till rådets förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1291 Till p. 3 (doc, 61 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1290 Till p. 1, 2 och 4

PM Till riksdagen 2006-05-11 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Ann-Charlotte Bernhard Ankn. 52150 Konkurrenskraftsrådet den 29-30 maj 2006 Dokumentbeteckning COM2006yyy final Meddelande från kommissionen En förnyad europeisk turistpolitik: Mot ett starkare partnerskap för europeisk turism.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1290 Till p. 1, 2 och 4 (doc, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1289 Till p. 1, 2 och 4

PM Till riksdagen/rådspromemoria 2006-05-12 Finansdepartementet Rättssekretariatet Kommissionens utkast till tolkningsdokument avseende de gemenskapsrättsliga regler som gäller för kontrakt som inte omfattas av direktiven om offentlig upphandling Dokumentbeteckning CC/2005/11 Sammanfattning Dokumentet innehåller en


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1289 Till p. 1, 2 och 4 (doc, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1288 Till p. 1, 2 och 4

PM Till riksdagen 2003-11-11 Rättat: 2006-05-15 PTH Jordbruksdepartementet Konsumentenheten Sophie Nordström Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder avseende hälsa och konsumentskydd 2007-2013konsumentaspekter Lägesrapport Dokumentbeteckning DS 349/06 LIMITE


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1288 Till p. 1, 2 och 4 (doc, 50 kB)