Dokument & lagar (92 träffar)

Omröstning 2005/06:LU22p1 Förrättare av vigsel och partnerskap

Votering: betänkande 2005/06:LU22 Förrättare av vigsel och partnerskap, förslagspunkt 1 Förrättare av vigsel och partnerskap Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i äktenskapsbalken, 2. lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:58 och

2006-03-16

Omröstning 2005/06:LU21p2 Besiktningsmän

Votering: betänkande 2005/06:LU21 Fastighetsmäklare, förslagspunkt 2 Besiktningsmän Riksdagen avslår motion 2005/06:L324. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 0 45 0 10 c 0 15 0 7 fp 0 41 0

2006-04-06

Omröstning 2005/06:LU20p8 Märkning av manipulerade fotografier

Votering: betänkande 2005/06:LU20 Vissa konsumentfrågor, förslagspunkt 8 Märkning av manipulerade fotografier Riksdagen avslår motion 2005/06:L330. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 44 0 0 11 c 15 0 0 7

2006-04-06

Omröstning 2005/06:LU20p6 Vilseledande produktbeteckningar

Votering: betänkande 2005/06:LU20 Vissa konsumentfrågor, förslagspunkt 6 Vilseledande produktbeteckningar Riksdagen avslår motion 2005/06:L290 yrkande 7. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 c, fp, kd, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 40 2 0 13

2006-04-06

Omröstning 2005/06:LU14p10 Företagares försäkringsskydd

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Företagares försäkringsskydd Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L373 yrkande 1, 2005/06:T498 yrkande 4 och 2005/06:N242 yrkande 5. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU9p9 Adoption

Votering: betänkande 2005/06:LU9 Förmynderskap och föräldraskap, förslagspunkt 9 Adoption Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L209, 2005/06:L263 yrkandena 1 och 3, 2005/06:L296 yrkandena 4-7 och 2005/06:L340 yrkande 13. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 v Parti Ja Nej

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU9p11 Assisterad befruktning

Votering: betänkande 2005/06:LU9 Förmynderskap och föräldraskap, förslagspunkt 11 Assisterad befruktning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L262 yrkandena 1-4, 7 och 8, 2005/06:L263 yrkande 2, 2005/06:L291 yrkande 10, 2005/06:L375 yrkande 27, 2005/06:L385, 2005/06:So345 och 2005/06:So574. Datum: 2006-01-25 Omröstning

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU6p1 Felreglerna i jordabalken

Votering: betänkande 2005/06:LU6 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Felreglerna i jordabalken Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L281, 2005/06:L350 och 2005/06:L372 yrkande 1. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU35p1 Ny skuldsaneringslag

Votering: betänkande 2005/06:LU35 Ny skuldsaneringslag, förslagspunkt 1 Ny skuldsaneringslag Riksdagen antar regeringens förslag till a skuldsaneringslag, b lag om ändring i brottsbalken med den ändringen att 11 kap. 2 får den utformning som utskottet föreslår i bilaga 3, c lag om ändring i lagen 1982:188 om preskription

2006-05-19

Omröstning 2005/06:LU27p3 Barnets rätt att komma till tals m.m.

Votering: betänkande 2005/06:LU27 Nya vårdnadsregler, förslagspunkt 3 Barnets rätt att komma till tals m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L292 yrkande 5 och 2005/06:So647 yrkande 5. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 c, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129

2006-05-30

Omröstning 2005/06:LU27p1 Ett tydligare barnperspektiv

Votering: betänkande 2005/06:LU27 Nya vårdnadsregler, förslagspunkt 1 Ett tydligare barnperspektiv Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju349, 2005/06:L340 yrkandena 3 och 5, 2005/06:L382 och 2005/06:L394 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej

2006-05-30

Omröstning 2005/06:LU21p1 Fastighetsmäklare

Votering: betänkande 2005/06:LU21 Fastighetsmäklare, förslagspunkt 1 Fastighetsmäklare Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk344 yrkande 2, 2005/06:L206, 2005/06:L225 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L226, 2005/06:L280, 2005/06:L319 yrkandena 6 och 7, 2005/06:L367 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:L386. Datum: 2006-04-06 Omröstning

2006-04-06

Omröstning 2005/06:LU20p16 Införande av konsumentbalk

Votering: betänkande 2005/06:LU20 Vissa konsumentfrågor, förslagspunkt 16 Införande av konsumentbalk Riksdagen avslår motion 2005/06:L393. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122 0 1 21 m 44 0 0 11 c 15 0 0 7 fp 41

2006-04-06

Omröstning 2005/06:LU19p3 Ogiltigförklaring eller återgång av äktenskap

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 3 Ogiltigförklaring eller återgång av äktenskap Riksdagen avslår motion 2005/06:L276 yrkandena 9 och 10. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU19p1 Könsneutral äktenskapslagstiftning

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 1 Könsneutral äktenskapslagstiftning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L231, 2005/06:L239 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L252 yrkandena 1-3, 2005/06:L291 yrkandena 1, 2, 4, 5, 7 och 8, 2005/06:L309 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L313 yrkandena

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU14p18 Jämkning av trafikskadeersättning

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 18 Jämkning av trafikskadeersättning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju382 yrkande 4, 2005/06:L204, 2005/06:L211, 2005/06:L217, 2005/06:L347, 2005/06:L373 yrkande 4 och 2005/06:T560 yrkande 2. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU31p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2005/06:LU31 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L27 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:L28. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-06-01

Omröstning 2005/06:LU14p19 Handläggning av trafikskadeärenden

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 19 Handläggning av trafikskadeärenden Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L249 yrkandena 1-3, 2005/06:L308 och 2005/06:L373 yrkande 3. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 c, v Parti Ja Nej Avstående

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU6p5 Kreditsäkerhet i byggnader på annans mark

Votering: betänkande 2005/06:LU6 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Kreditsäkerhet i byggnader på annans mark Riksdagen avslår motion 2005/06:L372 yrkande 2. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 fp, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 39 0

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU27p2 Risken för att barnet far illa

Votering: betänkande 2005/06:LU27 Nya vårdnadsregler, förslagspunkt 2 Risken för att barnet far illa Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L26 yrkande 4, 2005/06:L292 yrkandena 1, 2 och 10, 2005/06:L296 yrkande 1, 2005/06:L334 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So557 yrkande 11. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-30