Dokument & lagar (92 träffar)

Omröstning 2005/06:LU14p12 Överfallsskyddet i hemförsäkringar

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 12 Överfallsskyddet i hemförsäkringar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L241 och 2005/06:L265 yrkande 2. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 c, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU12p7 Översyn av handelsbalken och avtalslagen

Votering: betänkande 2005/06:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 7 Översyn av handelsbalken och avtalslagen Riksdagen avslår motion 2005/06:L316. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 44 0 0 11

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU19p10 Jämkning av bodelning

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 10 Jämkning av bodelning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 19, 2005/06:Ju381 yrkande 19, 2005/06:Ju483 yrkande 23, 2005/06:L218, 2005/06:L236, 2005/06:L251 yrkande 1, 2005/06:L265 yrkande 3, 2005/06:L276 yrkandena 4 och

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU14p4 Vårdnadshavares tillsynsplikt och skadeståndsansvar

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Vårdnadshavares tillsynsplikt och skadeståndsansvar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju478 yrkande 5, 2005/06:Ju532 yrkande 4 och 2005/06:Ju533 yrkande 10. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m,

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU13p9 Ersättning för kopiering

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Ersättning för kopiering Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr382 yrkande 37 och 2005/06:Kr410 yrkande 8. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p3 Datorrelaterade uppfinningar

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Datorrelaterade uppfinningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L283 yrkandena 1-5, 2005/06:L348 yrkande 1 och 2005/06:T500 yrkande 9. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 c Parti Ja Nej Avstående

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU10p2 Sambos arvsrätt

Votering: betänkande 2005/06:LU10 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Sambos arvsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L244 och 2005/06:L287. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 39 0 0 16 c 16 0 0 6

2006-01-25

Omröstning 2005/06:JuSoU1p5 Resultatskrivelsen

Votering: betänkande 2005/06:JuSoU1 Svensk narkotikapolitik, förslagspunkt 5 Resultatskrivelsen Riksdagen avslår motion 2004/05:So35 och lägger skrivelse 2004/05:152 till handlingarna. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 c, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0

2006-04-26

Omröstning 2005/06:LU9p5 Talerätt i mål om hävande av faderskap

Votering: betänkande 2005/06:LU9 Förmynderskap och föräldraskap, förslagspunkt 5 Talerätt i mål om hävande av faderskap Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L210, 2005/06:L296 yrkande 8, 2005/06:L340 yrkande 12 och 2005/06:L371. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU9p2 God man för ensamkommande barn

Votering: betänkande 2005/06:LU9 Förmynderskap och föräldraskap, förslagspunkt 2 God man för ensamkommande barn Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf388 yrkandena 11 och 12. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU26p3 Jämkning av avtal mellan näringsidkare

Votering: betänkande 2005/06:LU26 Lagstiftning om franchising, förslagspunkt 3 Jämkning av avtal mellan näringsidkare Riksdagen avslår motion 2005/06:L6 yrkande 3. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0

2006-05-17

Omröstning 2005/06:LU19p2 Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 2 Barnäktenskap och tvångsäktenskap Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 28, 2005/06:Sf383 yrkande 22 och 2005/06:So429 yrkande 14. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp, v Parti

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU10p1 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt

Votering: betänkande 2005/06:LU10 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L257, 2005/06:L276 yrkande 11, 2005/06:L297 yrkande 2 och 2005/06:L300. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp Parti Ja

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU33p5 Konsumentverket

Votering: betänkande 2005/06:LU33 Konsumentpolitikens mål och inriktning, förslagspunkt 5 Konsumentverket Riksdagen avslår motion 2005/06:L319 yrkande 2. Datum: 2006-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 1 26 m 0 46 0 9

2006-06-15

Omröstning 2005/06:LU30p1 Europakooperativ

Votering: betänkande 2005/06:LU30 Europakooperativ, förslagspunkt 1 Europakooperativ Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om europakooperativ, b lag om ändring i lagen 1972:262 om understödsföreningar, c lag om ändring i lagen 1974:174 om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.d lag om ändring i försäkringsrörelselagen

2006-05-17

Omröstning 2005/06:LU28p4 Uppföljning

Votering: betänkande 2005/06:LU28 Förenklade redovisningsregler, m.m.förslagspunkt 4 Uppföljning Riksdagen avslår motion 2005/06:L11. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 44 3 0 8 c 18 0 0 4 fp 37 0 0

2006-06-01

Omröstning 2005/06:LU27p4 Juridiskt biträde för barn

Votering: betänkande 2005/06:LU27 Nya vårdnadsregler, förslagspunkt 4 Juridiskt biträde för barn Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L24 yrkande 4, 2005/06:L26 yrkande 1, 2005/06:L292 yrkande 6, 2005/06:L340 yrkande 7, 2005/06:L389 och 2005/06:So647 yrkande 4. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-05-30

Omröstning 2005/06:LU18p1 Företagsinteckningens förmånsrätt

Votering: betänkande 2005/06:LU18 Företagsinteckningens förmånsrätt, förslagspunkt 1 Företagsinteckningens förmånsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L208, 2005/06:L242, 2005/06:L269, 2005/06:L279, 2005/06:L295, 2005/06:L304, 2005/06:L390, 2005/06:N434 yrkande 5, 2005/06:N437 yrkande 3, 2005/06:N439 yrkande 6, 2005/06:N478

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU13p13 Översyn av upphovsrättslagen

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Översyn av upphovsrättslagen Riksdagen avslår motion 2005/06:L348 yrkande 6. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 44 0

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p1 Patentansökningar

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Patentansökningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L220 och 2005/06:L230. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 44 0 11 c 16

2006-02-01